Valdemarsviks Sparbank

Valdemarsviks Sparbank

När Valdemarsvik Sparbank kontaktade oss var det med en inspirerande energi! De ville de ha hjälp med att skapa en mötesplats mitt i staden, en plats dit alla känner sig välkomna och som kan ge stöd i livets olika skeden. En bank som har en modern och väl fungerande arbetsplats men som samtidigt verkar för bygdens bästa – ett mål väl förankrat i banken stadgar.

En ny öppen ljus lokal

Bankens unika fastighet, mitt på torget i Valdemarsvik, består av en äldre del från sekelskiftet samt en senare tillbyggnad från 60-talet. Utmaningarna har varit att länka samman de båda delarna både arkitektoniskt och visuellt, att hitta en identitet som länkar samman dem samt att genom siktlinjer stärka kontakten med staden utanför. Att gå från en lokal som kändes inåtvänd och svåröverskådlig till att öppna upp, få in mer dagsljus och en ny entré ned mot havet.

Som kund kan du röra dig fritt i lokalen. Samtliga rådgivare sitter tillgängliga i rum vända mot den centrala loungen och dess kassadisk eller mot den övre loungen en halv trappa upp. Längre in i banken sitter de som arbetar mer internt och på övervåningen finns ytterligare en lounge samt konferensrum och matsal. Banken bjuder in och delar med sig, kanske sker ett spontant möte som leder till nya idéer? Behöver du sitta ner en stund och prata om din livsdröm eller behöver du låna ett konferensrum till styrelsen i din bostadsrättsförening?

Kund: Valdemarsvik Sparbank
Plats: Valdemarsvik
Storlek/yta: 3 våningar, ca 1100 kvm
Projekt start/slut: 2014/2017 (Den stora ombyggnationen, men vi arbetar med bankens utveckling kontinuerligt)
Status: Färdigställt 2017
Foto: Anders Ristenstrand

Mitt i banken finns nu ett nav i form av ett centralt torg. Här finns kassadisken, en röd juvel, som har utsikt mot de två publika entréerna och här finns en stor samlingsyta med lounge och fikaplatser.

Banken ska hålla för både handens och ögats slitage och material som marmor, trä, terrazzo och mässing återkommer genom hela lokalen i så väl hus som inredning. Ett sammanhållet kulör- och formspråk gör inredningen flexibel och gedigna material säkerställer ett värdigt åldrande med möjlighet till underhåll under en lång livslängd.

Det har varit ett omfattande och intressant projekt beträffande funktion, tillgänglighet och säkerhet samtidigt som upplevelsen av banken varit vägledande. White har jobbat tätt tillsammans med samtliga övriga konsulter och byggprojektledare för att samordna arbetet genom byggprojektet. Under hela ombyggnationen, som har skett i etapper, har banken varit öppen för kunder.

Den stora renoveringen färdigställdes 2017 men vi har fortsatt vår resa tillsammans och har en ständig dialog med banken kring deras mötesplats och visioner!

Kontakt & Team

Ingrid Ehrnebo

Ingrid Ehrnebo

Inredningsarkitekt

+46 721 58 30 43

Cecilia Philipson

Anna-Karin Lisell Selling

Viktor Stoltz

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...