Utsiktstornet Kärven på Getterön

Utsiktstornet Kärven på Getterön

I Getteröns naturreservat norr om Varberg möts hav och land i ett myllrande våtmarkslandskap med ett rikt fågelliv. Vi fick förtroendet att skapa platsens utsiktstorn – stadens nya landmärke. Utsiktstornet Kärven är det tredimensionella pusslet som befäster platsens värde och skapar en stimulerande miljö för nyfikna besökare.

Kärven – stadens nya landmärke

En bit norr om vackra kustbelägna Varberg ligger Getteröns naturreservat. Här möts hav och land i en stor myllrande våtmark med omväxlande öppet vatten, betade strandängar, havsstrand och vass. Naturreservatet har ett rikt fågelliv året om; inte minst har det näringsrika vattnen från Himleån, som mynnar ut i naturreservatet, gjort platsen till ett paradis för våtmarksfåglar. Hit kommer 80 000 människor varje för att få en glimt av havsörn, pilgrimsfalk, sångsvan, och Getteröns egen symbolfågel: den ovanliga skärfläckan.

White fick förtroendet av Varbergs kommun att skapa ett utsiktstorn i Getteröns naturreservat; en visuell symbol för platsen, som befäster platsens värde för Varbergsborna och skapar en stimulerande miljö för nyfikna besökare. Det tolv meter höga och sju meter breda tornet är konstruerat med 140 träplankor i en tredimensionell vävliknande struktur. Det ger en illusion av en till synes omöjlig följsamhet, som en bunt med strån som är sammanbunden på mitten. Det är också den iögonfallande formen som gett tornet dess namn: Kärven.

Kund: Varbergs kommun
Entreprenör: MTA Bygg & Anläggning
Plats: Getterön, Varberg
Status: Bygghandling
Genomförandetid: 2019–2024
Storlek/yta: 12m högt 7m brett
Genomförandeform: Utförandeentreprenad
Bild: White Arkitekter

Det ska vara en lika intressant och stimulerande upplevelse att vara inne i tornet eller betrakta det från håll, som att vara uppe i det och ta del av den fantastiska utsikten.

En geometrisk tungvrickare – med enkla material

Förutom att ha den traditionella funktionen av ett utsiktstorn, var kravet från Varbergs kommun att det även skulle ha kvalitéer som gör det unikt. För att ta fasta på det kriteriet utforskade arkitektteamet olika geometriska utformningar som bryter såväl begräsningar som förväntningar om hur ett utsiktstorn ska se ut.

Ett antal matriser togs fram, samtliga med avstamp i en traditionell konstruktionsmetod därraka element – i det här fallet träplankor – placeras i en specifik form. Genom detta tillvägagångssätt skapas en effektiv struktur som karakteriseras av ett särpräglat, iögonfallande utseende. Trä som materialval motiveras av dess låga klimatpåverkan, men också egenskaper som kombinerar låg vikt med soliditet. Det är också ett material med gestaltande egenskaper som knyter an till den omgivande naturen.

Slutligen föll valet av form på en hyperbolisk paraboloidstruktur som påminner om just en kärve. Den karakteristiska siluetten är densamma från alla väderstreck, vilket skapar igenkänning och etablerar Kärvens roll som landmärke.

Kärven består av enkla material – ett knippe raka träplankor i standardmått – monterat i ett tredimensionellt pussel. En slags geometrisk tungvrickare, om man så vill, där arkitektur och konstruktion möts.
Lukas Nordström, ansvarig arkitekt

Just det samspelet var Ulla Antonsson, tidigare ansvarig arkitekt, mycket intresserad av. För att framgångsrikt väva samman arkitektur och konstruktion på det här sättet har det goda samarbetet och kunskapsutbytet med konstruktören, Niklas Johansson på Ramböll, varit helt och hållet avgörande, säger Lukas Nordström, som tog över rollen som ansvarig arkitekt från Ulla Antonsson och Mattias Lind.

Den avancerade strukturen skapar också förutsättningar för en stimulerande mötesplats för naturreservatets besökare. Konstruktionens ribbverk och form bryter vinden, och den väderskyddade ytan i markplan blir en plats för samling, information och vila. En galvaniserad spiraltrappa leder hela vägen till utsiktstornets övre plan, som ger 360 graders utsikt över naturreservatets omväxlande landskap. Även på vägen upp finns flertalet mellanplan för paus, och för möjlighet att utforska det invändiga ljus- och skuggspel som träribborna skapar.

– Vår förhoppning är att Kärven ska skapa stolthet hos Varbergsborna, och väcka nyfikenhet hos alla som besöker tornet. Det ska vara en lika intressant och stimulerande upplevelse att vara inne i tornet eller betrakta det från håll, som att vara uppe i det och ta del av den fantastiska utsikten, säger Lukas Nordström.

Vill du se Kärven växa fram? Här kan du följa utvecklingen av Kärven via webbkamera.

Kontakt & Team

Lukas Nordström

Lukas Nordström

Arkitekt

+46 721 73 32 84

Ulla Antonsson

Ansvarig arkitekt tidigt skede

Mattias Lind

Ansvarig arkitekt tidigt skede

Kenneth Malmqvist

Uppdragsledare

Daniel Hultman

Visualisering

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...