Uppsala resecentrum

Uppsala resecentrum

För många blir Uppsala resecentrum det första intrycket av staden. För ca 40 000 resande, näst flest från en centralstation i Sverige, är det en del av en daglig rutin. Det nya resecentret har löst en länge efterlängtad förbindelse för gående och cyklister mellan stadens östra och västra sidor mitt i centrum.

Omfattande ombyggnad

Uppsala resecentrum innebär helt ny resandemiljö med nya spår, plattformar och ett nytt stationshus. Samtidigt ett viktigt stadsbyggnadsprojekt i Uppsala med nya torg, parker, bostäder, kontor och hotell.

Uppsala resecentrum är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala kommun, Banverket och Jernhusen.

Kund: Uppsala kommun, Trafikverket och Jernhusen
Plats: Uppsala
Projektets start/slut: 2007-2011
Status: Färdigställt 2011
Kostnad: ca 2 miljarder
Foto: Bo Gyllander

White har haft ansvar för ett gemensamt gestaltningsprogram som kompletterat detaljplanen för området, utformning och projektering av all kommunal mark inom området samt tagit fram lösningar för angöring, stads- och regionbussar, taxi, bil och 7000 cykelplatser. Vi har även utformat och projekterat Banverkets alla delar inom området – nya entréhallar, plattformsmiljöer, gång- och cykelpassage under spåren, gatuviadukt samt utformning av Jernhusens nya terminal till och med detaljplan.

Uppsala kommun svarar för detaljplanerna inom området och utformning av torg, gator och parker. Banverket ansvarar för spårområdet och de planskilda passagerna för gång-, cykel-, och biltrafik. Jernhusen bygger ny väntsal mm i ny terminalbyggnad.

I separata uppdrag åt byggherrar arbetar White dessutom med såväl bostäder som kontor inom området.

Detaljplanearbetet genomfördes i huvudsak under 1990-talet. Det gemensamma gestaltningsprogrammet utarbetades 2002-2003. Detaljutformning och projektering har pågått sedan 2004. Uppsala resecentrum invigdes i november 2011.

Kontakt & Team

Stefan Rummel

Stefan Rummel

Landskapsarkitekt

+46 766 39 47 28

Jacob Melin

Jonas Hultgren

Magnus Croon

Andreas Milsta

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...