Universitets­sjukhuset i Linköping

Universitets­sjukhuset i Linköping

Med intern och extern utveckling har Linköpings universitetssjukhus fått en välkomnande offentlig byggnad som aktivt bidrar till sin omgivning. Nya flöden, bättre orienterbarhet och konst integrerad i byggnadens design, ökar välbefinnandet för patienter, personal och besökare.

Tillgänglighet och öppenhet

Trots det centrala läget i staden var universitetssjukhusets 1970-talsbyggnader varken välkomnande eller tillgängliga. Flera avgörande förändringar har nu utvecklat sjukhuset och det omgivande området till en attraktiv och tillgänglig plats. Nya genomfartsområden integrerar sjukhuset med omgivningen, och en helt ny entré gör det lättare att nå kollektivtrafik och besöksparkering. Den reviderade sjukhusplanen bidrog också till förbättrade flöden och tydligare relationer mellan sjukhusets olika funktioner.

Kund: Region Östergötland
Plats: Linköping, Sverige
Status: Färdigställt 2016
Area: 65 000 kvm / 600 vårdplatser
Certifieringar: Miljöbyggnad silver
Bild: Wihelm Rejnus, Ken Pils, White View

Sjukhuset och dess omgivningar har blivit en attraktiv och tillgänglig plats.

Upplyftande miljö

Intill den nya norra ingången finns en generös atriumgård som bildar en definierad central zon. Här har storskaliga konstinstallationer integrerats i atriumarkitekturen vid tak- och golvnivå samt längs hisslobbyns vertikala ytor. Införandet av konstverk i byggnadsdesignen skapar en upplyftande miljö för patienter, släktingar, personal och besökare, och bidrar till en tydlig orientering.

Ett team av konstnärer och arkitekter identifierade platser och teman tidigt i processen. Det gjordes för att integrera konstverk med innovativ design som underlättar orienteringen på sjukhuset.
Linda Mattsson, ansvarig arkitekt

Ett för Sverige ovanligt upplägg är att projektet omfattar 600 bäddar i enskilda patientrum.

Tillbyggnad och ombyggnad

Nya byggnader inkluderade: akutvårdsavdelning, BB- och neonatalenhet, fler mottagningsreceptioner, ny ambulanshall och helikopterlandningsplats, samt universitetsundervisnings- och övningsanläggningar. Driftseffektiviteten och säkerheten ökade genom att flytta akutmottagningen till västra sidan av byggnaden och ge den en särskild åtkomstväg samt en hissanslutning till helikopterlandningsplatsen på taket.

En ny interiör länk som går genom huvudbyggnaden ökar anslutningen mellan den norra och den södra entrén.

Miljökoordination

White ansvarade för projektets miljökoordination gentemot kommunen under design- och konstruktionsfasen. Stor uppmärksamhet ägnades åt att optimera energibehovet, maximera dagsljus och fuktsäkra byggnaden för att säkerställa ett gott inomhusklimat för patienter och personal. Alla byggmaterial fria från ämnen som är skadliga för människor och miljö.

Kontakt & Team

Linda Mattsson

Linda Mattsson

Arkitekt, Kontorsledning

+46 703 34 97 89

Eva Berg

Elisabeth Rosenlund

Gith Thellsén

Ulrika Romare

Susanne Klämfeldt

Agnete Klinkby Jensen

Emma Stridh

Henric Hammarslätt

Francesca Bianchi

Alexander Hägg

Åsa Carlestam

Fredrik Hennings

Anna-Karin Lisell Selling

Helen Biddle

Barbara Vogt

Karin Planting-Bergloo

Caroline Werner

Annika Jägevall

Anna Graaf

Helena Polgård

Rebecca Rubin

Caroline Varnauskas

Marie-Louise Greger

Gustav Söderberg Röstlund

Karl Brodefors

Thomas Peinert

Ola Lindblad

Pilvi Vanamo

Renato Adriasola Orellana

Henrik Magnusson

Anders Ekberg

Cuong Ly

Daniel Peterson

Lena Zetterberg

Lena Zetterberg

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...