Unity, Malmö

Unity, Malmö

Hyresrätter för unga vuxna, lägenhetshotell och ett stort utbud av sociala utrymmen. Det gamla industrikvarteret Brännaren på Norra Sorgenfri i Malmö har bytt skepnad och skapar liv och rörelse i den växande stadsdelen.

Morgondagens stadsdel

Norra Sorgenfri i centrala Malmö är mitt uppe i en stor förvandling. Gamla industritomter ska bli morgondagens bostäder, förskolor, kontor, parker och torg. Vi har gestaltat kvarteret Brännaren, som är ett av de första projekten i omvandlingen från industriområde till blandad stadsbebyggelse.

Kv. Brännaren rymmer drygt 100 hyresrätter. Samtliga lägenheter är ettor på 18 till 35 kvadratmeter och riktar sig till unga vuxna som söker sin första bostad. Ett lägenhetshotell utgör två tredjedelar av fastigheten. Hyres- och hotellgäster delar på husets sociala ytor och faciliteter. På bottenvåningen finns en bemannad reception, lounge, tvättstuga, läsplatser, spelrum, gym, deli och café.

Kund: Brännaren AB / UNITY
Plats: Malmö, Sorgenfri
Storlek/yta: 5-7 våningar, ca 12 000kvm BTA
Projekt start/slut: 2018-2023
Status: Färdigställt 2023
Foto: Henrik Rosenqvist

Ett 200 kvadratmeter stort inglasat hus, kallad Smaragden, tar plats på innergården. Ett vinterbonat allrum och ett växthus med uppläggningskök gör det möjligt att vistas i Smaragden året runt. Flera lokaler i huset går att boka för fest och möten.
Behovet är stort av mindre hyresrätter och möblerade lägenheter för tillfälligt boende. Det som är särskilt fascinerande med Unity är den sociala ambitionen och att man delar faciliteter. När man bor i en liten lägenhet behöver man tillgång till platser där man kan umgås. Här får du både ett eget boende och gemensamma lokaler. Jag är övertygad om att vi kommer att få se många liknande koncept i framtiden.
James Reader, ansvarig arkitekt

Arkitekturen är inspirerad av stadsdelens industrihistoria, vilket uttrycks genom fasader i zink, aluminium och corténstål samt återvunnen tegel på innergården. En utmaning med projekt är att många av de modulbyggda lägenheterna är identiska. Genom att variera bygghöjd, takvinklar samt material- och färgval skapas olika delar med skilda karaktärer och identitet. Utmärkande gavlar kännetecknar de industribyggnader som stod här förr, vilket nu fångas upp på både fasader och i Smaragden.

Många rum har utblick mot innergården. Vi har gestaltat Smaragden så att man inte läser av den med endast en blick. När man rör sig runt eller tittar ut på gården får man olika upplevelser beroende på var man är.
James Reader, ansvarig arkitekt

Från Malmö stad finns en önskan om att området ska ha en stark koppling till resten av staden och att det skapas ett nätverk av offentliga rum. Via gränder får förbipasserande visuell kontakt med innergården. Stora fönsterpartier på bottenvåningen skapar kontakt mellan husets insida och det offentliga livet på gatan, och ökar mängden dagsljus in i fastigheten. Caféet och delin på entréplan är öppna för alla besökare.

Visionen för kvarteret är att gång, cykel och kollektivtrafik ska vara det självklara valet för dem som bor i området. Kv. Brännaren ingår därför i ett mobilitetskoncept som främjar hållbart resande. I närheten finns goda allmänna förbindelser och de boende får tillgång till en väderskyddad cykelparkering samt cykel- och bilpool.

Kontakt & Team

James Reader

James Reader

Arkitekt

+46 706 11 93 49

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...