Umeå Östra

Umeå Östra

Som en transparent svävande länk binder Umeå Östra resecentrum samman två stadsdelar. Ett generöst och välkomnande offentligt rum med synlighet och sebarhet både inifrån och utifrån, som bärande idé.

Trä för hållbarhet och karaktär

Umeå Östra är både ett stadsutvecklingsprojekt, en stationsbyggnad och en del i det stora regionala utvecklingsarbetet med en ny och effektiviserad järnvägsförbindelse mellan Umeå-Stockholm. Stationsbyggnaden är även ett exempel på regionens arbete för att använda trä konstruktivt i större byggnader. Den avancerade limträstommen, utformad som en nätkasse, ger Umeå Östra en särpräglad karaktär som håller över tid.

Kund: Umeå kommun
Plats: Umeå
Status: Färdigställt 2010
Bild: Åke E:son Lindman

Tydligt landmärke och välkomnande offentligt rum som knyter ihop två stadsdelar.

Synlighet och sebarhet

En bärande idé vid utformningen har varit synlighet och sebarhet, för resenärernas trygghet och möjlighet att överblicka alla trafikslag; tåg, buss, taxi och cykel. Konstruktionen helt utan sidor tillsammans med en tunn stålstomme och glas, resulterar i en helt pelarfri interiör. Det finns även en stor inbyggd trygghet i dagsljusbelysta överblickbara gångvägar såväl över som under mark.

Synlighet och sebarhet för ökad trygghet

Under planeringsarbetet lades stor tonvikt vid just trygghetsaspekter. Framför allt kvinnor upplever ofta otrygghet i offentliga miljöer vilket föranledde skapandet av en fokusgrupp som i stor grad bidrog till projektet.

Tydligt landmärke

Umeå är en stad med låg bebyggelse i flack geografi vilket innebär få utsiktspunkter. Umeå Östra i sin helhet överbryggar en höjdskillnad på drygt 12 meter från den högsta punkten på sjukhus- och universitetssidan, till entréplanet mot staden. Med rikliga mängder av rymd, ljus och utsikt blir bygganden en omtyckt mötesplats. Under den mörka årstiden lyser stationsbyggnaden upp omgivningen och blir också ett tydligt landmärke. Idéerna kring synlighet verkar här även åt andra hållet; den ofta färgsprakande norrländska himlen vid skymning, gryning eller när det är norrsken ger besökaren obeskrivliga upplevelser av färg.

Kontakt & Team

Lennart Sjögren

Lennart Sjögren

Arkitekt

+46 706 50 25 05

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...