Umeå C

Umeå C

Ett modernt, tryggt och tillgängligt resecentrum som knyter samman centrum med stadsdelen Haga. Vinnare av Övre Norrlands arkitekturpris 2014 för gång och cykelpassagen Saras tankegång.

Ett tryggt och tillgängligt resecentrum

Resecentrum Umeå C ligger i slutet av Rådhusesplanaden och utgör en viktig del av innerstadens identitet. Vi har omvandlat den gamla stationen till ett modernt resecentrum där vi även står bakom landskapsarkitektur och ljusdesign.

Trygghet och tillgänglighet har varit vårt fokus. Många olika trafikslag möts här och behovet av tydlighet och läsbarhet är stort. Gång- och cykelpassagen är ett viktigt element som med form, material och ljus skapar en god helhet för hela Umeå C. Den långa ljusväggen – Europas största ljuskonstverk – leder besökarna ner och genom tunneln, vars ljusnivå ändras beroende på tillgången till dagsljus.

Kund: Umeå kommun, Trafikverket
Plats: Umeå
Status: Färdigställt 2014
Foto: Åke E:son Lindman, Andreas Milsta

Ljuset och konsten skapar trygghet till en av Umeås viktigaste platser och entrén till staden för tågresenärer.

Omvandlingen av Umeå C har också utvecklat det intilliggande Järnvägstorget. Med sitt centrala läge i staden har det kommit till sin rätt som attraktivt stadsrum och effektiv knutpunkt för många olika trafikslag. Torget är en av Umeås viktigaste platser och entrén till staden för tågresenärer. Den halvcirkelformade platsen med stationsbyggnaden i fonden utgör ena änden av Rådhusesplanaden, den ryggrad i stadsstrukturen som i andra änden landar i Rådhustorget med rådhuset som fond.

Torget är belagt med en diskret yta av ljus betong i ett radiellt mönster. Närmast de omgivande byggnadernas krökta fasader ligger trottoar, björkrad och en enkelriktad körbana. En ny gång- och cykelkoppling under järnvägen tar upp platsens halvcirkelform och stöttas på ena sidan av en ljussatt glasvägg. På andra sidan ligger generösa gradänger med träd och cykelparkeringar. Träden på torgytan har placerats fritt i dungar som en kontrast till den i övrigt strama, cirkelstyrda formen.

Umeå C är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, Banverket och Jernhusen.

Kontakt & Team

Jacob Melin

Jacob Melin

Arkitekt

+46 702 77 38 28

Stefan Rummel

Gustav Jarlöv

Andreas Milsta

Hanna Linde

Carl Lindecrantz

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...