Trafik- och fastighetskontoret, Sollentuna

Trafik- och fastighetskontoret, Sollentuna

Ombyggnation för ett nytt och mer öppet arbetssätt som bättre speglar enhetens arbete. En hemtrevlig arbetsplats som är förtroendeingivande och samtidigt kreativ. Inspiration till gestaltningen hämtades från kända landmärken i kommunen.

Spegla verksamheten bättre

Trafik- och fastighetskontoret i kommunhuset i Sollentuna centrum hade en rad praktiska problem när de vände sig till White: för få mötesrum, ont om förråd, stök och mycket spring i det gemensamma.

En renovering hade nyligen genomförts utan att se över hur man ville arbeta, dessutom upplevde personalen lokalerna som sterila och opersonliga – de speglade inte enhetens arbetssätt.

Kund: Trafik- och fastighetskontoret
Plats: Sollentuna
Status: Färdigställt 2015
Foto: Emil Fagander

Vår uppgift blev att ta fram en vision för ett nytt arbetssätt och att utreda hur de befintliga lokalerna bäst skulle kunna utnyttjas samt att gestalta dem på ett sätt som speglade verksamheten och dess innehåll.

Trafik- och fastighetskontoret i kommunhuset i Sollentuna centrum hade en rad praktiska problem när de vände sig till White: för få mötesrum, ont om förråd, stök och mycket spring i det gemensamma. En renovering hade nyligen genomförts utan att se över hur man ville arbeta, dessutom upplevde personalen lokalerna som sterila och opersonliga – de speglade inte enhetens arbetssätt.

Vår uppgift blev att ta fram en vision för ett nytt arbetssätt och att utreda hur de befintliga lokalerna bäst skulle kunna utnyttjas samt att gestalta dem på ett sätt som speglade verksamheten och dess innehåll.

Vi ville först förstå vad som driver medarbetarna, vad enheten ska utstråla och hur vill man jobba. Efter en rad referensgruppsmöten med representanter för verksamheten och ledningen togs ett koncept fram som grundade sig i hur enheten vill arbeta i framtiden och som gestaltningsmässigt tog avstamp i den verksamhet man bedriver.

En mer nyanserad skala mellan koncentrerat arbete och teamwork samt ytor för informell samvaro och möten togs fram utifrån gruppernas önskemål. Målet var en informell, hemtrevlig arbetsplats som samtidigt skulle uppfattas som förtroendeingivande och kreativ. Inspiration till gestaltningen kom från kända landmärken i kommunen.

Genomgående för ytskikten är att de är uppbrutna i mindre partier och består av en stor mängd material och kulörer. Korridorerna bryts upp av glaspartier som likt husfasader har olika träslag, golven är av gummimattor för att minska stegljud och har inlägg av mineral i sig för att efterlikna gatornas asfalt. Textiler i draperier och möbler varierar från rum till rum för att skapa en individuell brokighet som ändå hålls samman av den övergripande gestaltningen.

En ny interntrappa kopplar samman ett tillkommande plan med det centrala pentryt som fungerar som ett socialt nav i kontoret. Här är det som mest livligt med angränsande informella lounge-ytor och mötesrum. En separat möteszon för externa besökare minskar antalet personer som rör sig in i lokalen. Arbetsytorna består av enskilda rum för de som sitter med kontinuerligt koncentrerat arbete och öppnare gemensamma delar för de som har blandade arbetsuppgifter i grupp eller som har mötesintensiva dagar.

Det som ursprungligen var en snabb möbleringsplan blev en ganska omfattande ombyggnad för att få till en miljö som erbjuder en större variation på arbetssituationer än man hade tidigare och som erbjuder medarbetarna en modernare och mer funktionell arbetsmiljö.

Kontakt & Team

Maja Abrahamson

Tomas Landfeldt

Magnus Lindgren

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...