Töjnaskolan, Sollentuna

Töjnaskolan, Sollentuna

Sollentuna växer så det knakar. För att tillgodose behovet av lärandemiljöer för framtidens skolbarn har Töjnaskolan fått en helt ny skolbyggnad präglad av moderna och anpassningsbara lokaler med fokus på elever och lärares arbetsmiljö.

Moderna och anpassningsbara lokaler med fokus på allas arbetsmiljö

Den nya skolan är placerad nära Sveavägen och de kommunikationer och anslutningar som finns i området. Mellan skolbyggnaden, idrottshallen och Sveavägen bildas ett entrétorg till skolan. Här möter man den nya skolbyggnaden vars yttre domineras av tegel i vita och röda kulörer. Byggnaden går från två våningar i söder till tre i norr.

De öppna verksamheterna på entréplan markeras med den röda sockeln och görs mer transparenta med hjälp av stora glaspartier, medan lärmiljöerna på de övre planen får en egen mer nedtonad karaktär utåt. Mot väster och skolgården ger den veckade fasaden ett annat uttryck på skolan, samtidigt som den skapar naturliga avgränsningar och rum i både inomhus- och utomhusmiljön.

Kund: Sollentuna Kommunfastigheter AB
Plats: Sollentuna
Storlek/yta: 7000 kvm skola, 2000 kvm idrottshall
Projekt start/slut: 2013–2020
Färdigställt: 2020
Foto: Anders Bobert

Från entrétorget kliver man rakt in i skolans hjärta, en plats där flera verksamheter strålar samman, men med möjlighet att avskilja vid behov.

Kliv in i skolans hjärta

Via entrétorget och skolans hjärta når man skolrestaurang, bibliotek, musiksal, kafé och skolans kreativa lärmiljöer som hemkunskap och slöjd. Från hjärtat kommer man snabbt upp i byggnadens övre plan där lärmiljöer, skolledning, administration, personalrum och kombilabb finns. Även idrottshallen, som också har en egen ingång från gatan, nås direkt från hjärtat.

Plan två och tre innehåller i huvudsak lärmiljöer. Lärmiljöerna utgår från en princip med baslokaler och grupprum samlade på ett flexibelt och systematiskt sätt längs med den östra fasaden.

En öppen och inkluderande miljö

Mot väster finns trapphus, kapprum, toaletter och ateljéer – funktioner som vinklar sig ut från skolans mitt och som därför skapar triangulära öppna studiemiljöer med bra dagsljus. Dessa öppna miljöer blir de olika åldersgruppernas egna hjärtan och centrum för fritidsverksamheten på skolan. Det trollar bort långa korridorer, återvändsgränder och mörka hörn och skolan blir öppen och inkluderande.

För rörelse inne i skolan är den centrala trapphallen det som binder ihop skolans alla delar och trapphallen tillsammans med hjärtat på entréplan blir platsen där lärare och elever från olika åldersgrupper möts. Trappan är formgiven för att skapa en trygg och lugn miljö, trots dess centrala placering, ett tema som går igenom hela gestaltningen av inomhusmiljön.

Varmt och ombonat

För att skapa en välkomnande och inkluderande miljö har vi valt att arbeta med naturliga material, som trälameller med en bakomliggande akustikpanel vilket ger ett varmt och ombonat utseende och en behaglig ljudmiljö. De robusta och hållbara materialen har också fördelen att de åldras med värdighet. När det gäller val av färg har vi arbetat med lugna och harmoniska toner som bidrar till en trivsam miljö, samtidigt som starkare färger används för att markera delarna av byggnaden som har en tydlig funktion.

Fasta material, som i golv och bärande väggar, är mer neutrala för att kunna fungera över en längre tid. Undertaket består av robusta träullsplattor som också binder samman de olika rummen till en större helhet.

I utbildningslokalerna är skalan på rummen lite mindre och materialpaletten är uppbyggd av lite mjukare material för att ge en intimare miljö, som bidrar till studiero.

Töjnaskolan är ett tydligt exempel på hur arkitektur kan påverka lärande och utveckling positivt. Genom nära samarbete med skolans personal har vi kunnat gestalta en byggnad i samklang med skolverksamhetens arbetssätt, som präglas av transparens, samarbete och kunskapsspridning.
Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt

Utomhusmiljö för lärande, lek och umgänge

Töjnaskolans skolgård är utformad som en lärmiljö med tydliga kopplingar in till skolans gemensamma inre rum och funktioner. Här finns också platser där eleverna kan delta i exempelvis slöjdundervisning under tak, i direkt anslutning till undervisningslokalerna.

Skolans veckade fasad bidrar både med en hög grad av dagsljusinsläpp, samtidigt som den skapar naturliga och avskilda platser både ute och inne. Utomhus bidrar fasaden med väderskyddande rum och avgränsningar på skolgården, som har plats för varierade aktiviteter för olika intensitet och behov. Här finns lekutrustning och andra aktiva zoner, i kombination med många olika sittmöjligheter som bjuder in till sociala möten och vila.

Kontakt & Team

Niklas Singstedt

Niklas Singstedt

Arkitekt, Kvalitetsledare

+46 766 39 47 40

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...