The Absolut Company

The Absolut Company

Å ena sidan ett globalt varumärke som förknippas med fest och glamour. Å andra sidan en lokal och närproducerad produkt som värnar om sin historia och tradition. Med detta i fokus har The Absolut Company fått en inspirerande och harmonisk inredning som reflekterar varumärkets tydliga värderingar.

Förena det globala med det lokala

Den interiöra miljön i The Absolut Companys lokaler i Åhus var i behov av en uppdatering för att bättre stämma överens med företagets varumärke. Det har inneburit en total make-over av kontorsmiljöer, pausytor och personalrestaurang. Företagets kontraster återspeglas numera i inredningen. Sida vid sida blandas matta och blanka strukturer, mjuka och hårda material, färger i mörkt och ljust samt lampor med såväl riktat som skirt ljus.

Kund: The Absolut Company
Plats: Åhus
Status: Färdigställt  2017
Bild: Henrik Rosenqvist

Inspirerande och harmonisk interiör som reflekterar varumärkets tydliga värderingar.
Att få inspireras av partystämning och lyx och samtidigt fånga upp kärleken till den skånska myllan och respekten till kulturarvet och det traditionella hantverket, det är häftigt
Åsa Haremst, ansvarig inredningsarkitekt

Att värna det lokala är en av företagets starkaste värdegrunder. Detta märks nu även i interiören där ambitionen har varit att, så långt det varit möjligt, komplettera befintlig inredning med lampor, möbler och annan inredning av lokala och regionala producenter, i och omkring Åhus.

Restaurangdelen har möblerats om, matserveringen har fått bättre flöde samtidigt som tak och väggar i lunchmatsalen har klätts in i tjock filt. Det har inneburit att ljudnivån dämpats vilket skapat en mer harmonisk miljö i hela restaurangen. Mötesrummen har inretts i olika teman och med material som förknippas med företagets produkter. Dess ingredienser och beståndsdelar avspeglas i rummens inredningsmaterial och färger.

Plats för nya möten

Det finns en uttalad vilja att skapa en mer flexibel och mångsidig användning av de ytor som idag utgör reception och lobby. Inredningen ska skapa igenkänning – inte bara för dem som befinner sig i lokalerna utan också för förbipasserande. Målet är därför att inreda ytorna så att personal och besökare känner sig bekväma att sitta ned och umgås, jobba eller använda platsen till informella möten.

Vår tanke är att inreda lobbyn så att den känns bekväm och avslappnad. En lobby eller reception ska inte upplevas som ett väntrum, istället ska atmosfären signalera att här är det okej att sitta ett tag, ta det lugnt eller vara en plats där du så smått kan påbörja din arbetsdag.

Det, tillsammans med att produkterna kommer att frontas utåt på ett lekfullt sätt, kommer än mer att tydliggöra vilket varumärke som huserar i lokalerna.

Kontakt & Team

Martin Pålsson

Åsa Haremst

Maeva Chardon

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...