Tele­performance Nordic

Tele­performance Nordic

Teleperformance är ett av världens ledande kundtjänstföretag med många stora klienter. Men de saknade en egen varumärkesidentitet anpassad för den nordiska marknaden. Vi skapade ett tydligt koncept vilket gav bättre arbetsmiljö och samtidigt stärker mötet med kunderna.

Nordisk inspiration

Uppdraget var att formulera och gestalta Teleperformance Nordics nya huvudkontor i Solna och i Göteborg. Lokalerna skulle inspirera, men även underlätta och effektivisera arbetet vilket innebar att flöden sågs över och att ytor arbetats igenom för att skapa en bättre helhet.

Vårt koncept är uppbyggt kring ett nordiskt tema när det kommer till val av kulörer och material. Konceptet har tre teman: Homey, Nordic Base och Nordic Edge som anpassas till de olika aktiviteterna i lokalerna.

Kund: Teleperformance
Plats: Stockholm, Göteborg
Tjänster: Inredning & design
Storlek/yta: 6 000 kvm
Status: Färdigställt 2019
Foto: Anders Bobert

Vi ansvarade för både fast och lös inredning, viss återbruk av möbler, färg och materialpalett, ytskikt samt belysningsförslag.

Designen och innehållet i utställningen har designbyrån Guringo gjort i samråd med White.

En viktig faktor var flödet i lokalen. Hur skapar vi bäst en helhet när ytor anpassade för medarbetare ska kopplas ihop och fungera tillsammans med mer externa ytor? Det innebar bland annat att vi skapade helt nya ytor som inte fanns innan; ett experience center, en utställningsdel i receptionsytan, som innehåller en interaktiv upplevelse med information om företaget för potentiella nya klienter. Dessutom har administrativa ytor blivit mer aktivitetsbaserade vilket utmanade Teleperformance att arbeta på ett nytt sätt.

Vi ansvarade för både fast och lös inredning, viss återbruk av möbler, färg och materialpalett, ytskikt samt belysningsförslag. I val av produkter och inredning jobbade vi med främst svenska eller nordiska företag med bra hållbarhetsprofil och god kvalitet. Gestaltningen av lokalerna ska inspirera men också underlätta och effektivisera arbetet. Produktionsteamen, dvs medarbetare som arbetar för de olika företag inom koncernen, är till största del unga personer och för många är Teleperformance deras första jobb. Därför var det viktigt att göra arbetsplatsen mer ergonomisk, skapa sociala ytor och flöden som fungerar både för arbete och bjuder in till interaktion.

På grund av det hårda slitaget har just val av material varit väldigt viktigt. Estetiska tilltalande, ungdomligt men också sofistikerat. Vi har också tagit fram specialsnickerier som gradänger, matbås, receptionsdisk, inskrivningsstation etc. Allt i samma tydliga koncept.

Kontakt & Team

Eleanor Bergren

Josefin Hellström Olsson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...