Tegs Centralskola

Tegs Centralskola

Med små och stilsäkra tillskott har Tegs Centralskola rustats för att klara av framtidens pedagogik och arbetssätt. Vi har gett den gamla 50-talsskolan mer ljus, mindre energibehov och en tydlig struktur som skapar trygghet och gör det lätt att hitta rätt. Genomtänkt utformning gör det också möjligt att bjuda in lokalsamhället – och göra skolan till en samlingsplats för hela stadsdelen.

Kund: Umeå kommun
Plats: Umeå
Status: Färdigställt 2022
Storlek/Yta: 9 000 kvm
Kostnad: ca 120 Mkr
Foto: Anders Bobert

White kom in i ett tidigt skede för att ta fram ett grundkoncept för att Tegs Centralskola i Umeå, en bedagad skönhet från 50-talet, skulle kunna anpassas för fler elever och ett modernt arbetssätt. Skolan skulle också kompletteras med nytt produktionskök och en större matsal. Beställaren ville även bjuda in lokalsamhället genom att låta fritidsgård och ett nytt stadsdelsbibliotek samnyttja delar av skolan, och på så sätt förvandla den till en demokratisk mötesplats för hela Teg. Allt detta med en mycket begränsad budget.

Vi har löst detta genom att ta vara på byggnadens kvaliteter och göra tydligt avgränsade tillägg. På så sätt har vi lyckats göra stor skillnad med små medel. De nya byggnaderna löser flera problem på en gång. De rymmer förstås nya funktioner, men de fyller också gapen i huskroppen och skapar nya vägar som gör det lättare att ta sig runt i skolan. Samtidigt ger de skolan en bättre koppling till de nya områden som kommer att byggas runt omkring. När gapen fylls blir innergården ett kringbyggt, skyddat rum som också är tänkt att användas i undervisningen. Sammanlänkningen gör det lättare för olika delar av skolan att växa och krympa efter behov och på så sätt anpassa verksamheten till variationer i elevkullar eller nya arbetssätt.

De nya byggnaderna har tegelfasader som smälter in i helheten. Fasaderna bärs upp av en limträstomme som är synlig på insidan och sätter tonen för interiören. I biblioteket som är det största tillskottet gör stora fönster att rummet badar i ljus från flera väderstreck, där den starka solen från söder silas genom ett tegelraster i fasaden.

Överblick och trygghet är två ord som har varit vägledande för om- och tillbyggnaden. Skolan har fått en tydligare huvudentré som är gemensam för skolan, stadsdelsbiblioteket och fritidsgården. Lokalerna har fått en ny utformning som balanserar möjligheten till samvaro och samarbete med att kunna dra sig undan och vila. Här finns plats för både umgänge och studier på olika sätt. Centralt placerade arbetsplatser för lärarna gör också så att det finns vuxna i närheten i skolans alla delar.

Kontakt & Team

Kajsa Lundqvist

Kajsa Lundqvist

Arkitekt, Kvalitetsledare

+46 721 73 31 87

Maria Olsson

Marianne Rutberg

Anton Magnusson

Anna Zimdahl

Stefan Rummel

Nicklas Centring

Mirja Westling

Stina Norman

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...