Studentbostäder och förskola i Göteborg

Studentbostäder och förskola i Göteborg

På Sven Brolids väg, i natursköna Sandarna i Göteborg stoltserar sex tegelbyggnader på lika många våningar var. Inspirerade av den bergiga omgivningen, och den intilliggande Västra kyrkogården, har vi skapat robusta byggnader för människor att leva och utvecklas i. Projektet präglas av samnyttjande – här samsas 327 studentlägenheter med en förskola, där dagsljuset flödar och den omslutande gården lockar till lek.

När dagsljuset sparar energi och höjer livskvalitén

Tillsammans med SGS Studentbostäder och Skanska har vi skapat ett unikt kvarter, där studentboende och förskoleverksamhet samexisterar utan att göra avkall på material- och livskvalitet. Projektet var ett av sex som nominerades till Per och Almas fond för Bästa Byggnadsverk i Göteborg 2022, en prestigefull utmärkelse som premierar byggnadsverkens totala kvalitéer.

De sex tegelhusen, som tillsammans skapar det nya området, har utvecklats med omsorg för naturen runtomkring. För att smälta in i den kuperade omgivningen har husen placerats i vinkel till väderstrecken, där de delvis skär in i det intilliggande berget. Att nyttja dagsljuset har varit viktigt i projektet, något som både sparar energi och höjer livskvalitén för de som lever och vistas i lokalerna. Det klassiska utförandet i lamellstil är här en viktig nyckel för att lyckas skapa ett generöst ljusinsläpp.

Kund: SGS Studentbostäder och Skanska
Entreprenör: Skanska
Plats: Göteborg
Status: Färdigställt
Genomförandetid: 2019–2022
Storlek/yta: 11700 kvm BOA (bostäder), 1400 kvm LOA (förskola)
Genomförandeform: Totalentreprenad
Foto: Åke E:son Lindman

I projektet på Sven Brolids väg har vi, tillsammans med kunden och entreprenören, lyckats skapa utrymmen som kan samnyttjas på ett unikt sätt – en plats där flera generationer kan leva och utvecklas under samma tak.
Elin Hultman, arkitekt

Sadeltaken med de resliga vinklarna relaterar såväl till den omgivande kuperade bergsterrängen som den sakrala känslan från Västra kyrkogården och S:t Matteus Kapell. Det sakrala temat fångas upp och förstärks ytterligare av husens detaljrika, relieferade gavlar. Den levande gården ramas in av genomtänkta trappor, avsatser och stödmurar i sten med mycket grönska, där det ska upplevas som att naturen fortsätter ner via trappor och murar. Terrasserna ger studenterna vistelseytor i mellanrummen mellan husen. Alltsammans utformat med omtanke om omgivningarna, och en ambition att främja rörelse mellan och runt de sex byggnaderna.

Placeringen av huskropparna skapar en vacker omslutande gård, där den närliggande naturen blir en självklar del i förskolans verksamhet. Gården har anlagts med naturnära lekzoner för att bjuda in barnen till rörelse i det varierade landskapet. Skugga är en viktig aspekt att uppfylla på förskolegårdar, här i form av en lekfullt utformad ”bygata” som funkar lika bra för lek som för mellanmål.

Byggnader för en hållbar vardag

Utvändigt präglas de sex huskropparna av en avskalad materialpalett i gedigna, underhållsfria material, där tegelsorter i svart, ljusgrått och rött samsas. Taken i plåt, i ljus respektive svart aluminium, är särskilt utvalda för att skapa en vacker kontrast mot de tegelklädda fasaderna. De enkla materialvalen återkommer på insidan, där neutrala stenkrosskulörer, bland annat golv i terrazzo, knyter an till den utvändiga färgskalan.

Lägenheterna är utformade från enrums- till trerumslägenheter, där de översta våningsplanen har väl tilltagna takhöjder. I källaren finns gemensamma funktionsytor för studenterna, som cykelförvaring och tvättrum.

På grund av huskropparnas anpassning till den kuperade terrängen är de olika entréerna belägna på varierande höjdnivåer i landskapet. Det centrala huset har ett vackert inglasat burspråk i mitten av långfasaden, vilket utgör en av entréerna till förskoleverksamheten. Förskolans lokaler huserar sex avdelningar med alla nödvändiga funktioner, som groventré, kapprum, aktivitetsrum, samt vilrum, lekrum och ett gediget kök som ligger med entré i markplan. Utomhus finns ett vind- och regnskydd för utesov, för att barnen ska kunna få en naturnära sov- och vilstund i alla årstider.

Uppvärmning sker med hjälp av värmepumpar och taken har solpaneler för att klara elbehovet, som kompletteras med el från ren vindkraftel.

Kontakt & Team

Elin Hultman

Elin Hultman

Arkitekt, Gruppchef

+46 721 58 31 59

Jan Larsson

Ansvarig arkitekt

Kenneth Malmqvist

Uppdragsledare

Elin Hultman

Handläggande arkitekt

Arvid Malm

Handläggande ingenjör

Ioannis Anagnostopoulos

Medverkande arkitekt

Linda Ekman

Ansvarig landskapsarkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...