Studentboende i Björkhagen

Studentboende i Björkhagen

I natursköna Björkhagen i södra Stockholm står nu 166 nya studentlägenheter klara. Inför bygget genomfördes en stor undersökning kring hur studenter vill bo och en del av önskemålen har blivit verklighet i de nya husen.

Tillsammans med Stockholms studentbostäder har White Arkitekter utformat de 166 studentlägenheterna på nya Campus Birka i södra Stockholm.

En hållbar livsstil, gemenskap och trygghet har varit ledstjärnor för bostäderna som har skapats utifrån undersökningen Framtidens studentbostäder, genomförd av Studentbostadsföretagen, Stockholms studentbostäder och White Arkitekter, där över 2 000 studenter fick svara på frågor kring hur de ser på sitt nuvarande boende och hur de skulle vilja bo i framtiden.

Kund: Stiftelsen Stockholms studentbostäder
Plats: Björkhagen, Stockholm
Status: Färdigställt 2022
Foto: Anders Bobert

Studentbostäderna står i ett naturskönt område med ett naturstråk med tallar som har bevarats mellan husen. Husen är byggda enligt Miljöbyggnad silver.

Undersökningen visade att studenterna efterfrågar olika användningszoner. De vill både ha sociala ytor där de kan träffas och nätverka men de vill samtidigt ha ytor som är mer privata. De nya studentbostäderna i Björkhagen har därför sovrum i en lugn yta som vetter mot skogen och som går att skärma av. Köket blir en mer social del som vetter mot en veranda i form av en extra bred loftgång som kan möbleras med bord och stolar. På så sätt blir verandan en naturlig mötesplats för studenterna. Bostäderna bidrar samtidigt till hela området genom samverkan med grannar, fler mötesplatser och bättre promenadstråk.

Stockholm behöver fler studentbostäder som både ligger i rätt lägen och är byggda på ett sätt som passar studenter. Då bidrar de till att höja Stockholms attraktionskraft som studentstad.
MATTIAS CARRASS, VD FÖR STOCKHOLMS STUDENTBOSTÄDER

De nya lägenheterna är fördelade på tre hus – ett punkthus och två lamellhus. Byggnaderna är nutida tillägg som har anpassats till omgivningens skala och material. Platsen har krävt en effektiv produktion, vilket har lösts genom en kombination av hantverk och prefabricerat byggande. De mest framträdande materialen är trä och danskt tegel, som har kluvits och placerats för hand i formarna för de prefabricerade byggelementen.

Studentbostäderna i Björkhagen är något vi på White jobbat med i mer än tio år. Att få se de färdiga byggnaderna bebos av studenter på ett sätt som vi under lång tid bara har föreställt oss är otroligt roligt. Hållbarhet både för det byggda och de boendes sociala välmående har här varit ledord genom hela processen.
Ivan Agoes, uppdragsledare

Björkhagen planerades under 1940-talet efter rådande stadsplaneideal med accentuerade punkthus på höjderna och lameller längs gator i sänkorna. Den svårtillgängliga naturen emellan fick stå orörd. I förtätningen av Stockholm är det bland annat i dessa mellanrum som staden växer idag.

Vi bestämde tidigt att låta platsen sätta ramarna och att dela in projektet i tre volymer och inordna dem i den befintliga bebyggelsens skala och riktning. Husen placerades så att en ridå av vackra tallar kunde sparas. Vi gav fasaden en närmast klassisk ordning med reliefverkan för att skapa intrycket av en tidlös karaktär. Materialpalleten av danskt handslaget tegel, rödlaserad betong och trä valdes för att förstärka detta. Projektets ekonomi och det begränsade anläggningsutrymmet krävde prefabricerade elementfasader, vilket gav möjlighet att ge den enskilda fasaddetaljen stor omsorg.

Kontakt & Team

Kristoffer Roxbergh

Kristoffer Roxbergh

Arkitekt, Ordförande WINT

+46 766 39 46 62

Fredrik Fernek

Dan Engberg

Emelie Westergren

Amanda Ersson

Martina Sovré

Ivan Agoes

Magdalena Lund

Sanna Eriksson

Åsa Söderhielm

Nicholas Baker

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...