Strålterapicentrum Skånes universitetssjukhus

Av säkerhetsskäl ligger radioterapirum vanligtvis under marknivå – utan vare sig utsikt eller dagsljus. I bjärt kontrast bryter denna innovativa onkologiska enhet mot konventionellt tankesätt. Med ljus, konst och alternativa byggnadsmetoder erbjuder Strålterapicentrum en säker miljö i en upplyftande atmosfär.

Arkitektur som lindrar oro

Att mildra oron – det har varit det viktigaste målet för utformningen av nya onkologiska avdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Projektgruppens arkitektoniska lösning, att vända upp och ned på den traditionella modellen att förlägga lokalerna i källarplan, är positiv ur flera perspektiv. Förutom att dagsljusets hälsofrämjande egenskaper nu kommer patienterna till godo, är det också en lättnad för dem att slippa behandlas i en bunkerliknande miljö. Dessutom underlättas underhållet av utrustningen genom att förlägga den i marknivå.

 

 

Strålterapicentrum – dagsljus och hoppingivande miljö ersätter tunga bunkrar

Kund:  RegionService
Plats: Lund
Status: Färdigställt 2013
Area:  10 700 kvm
Bild: Adam Mørk, Peter Brinch

Att skapa en ljus och harmonisk miljö är en utmaning för sjukhusbyggnader som kräver stängda rum och integritet. Lösningen här har, så långt det varit möjligt, att utforma rummen med glasväggar mot korridorerna, med transparent glas i golv- och taknivå och icke-transparent rökfärgat glas däremellan. Centralt belägna atrier bidrar till att få in extra dagsljus på enheten.

 

Den fasta planlösningen innebär att de strålskyddade rummen har placerats i mitten av byggnaden. De rum som inte kräver fullständig integritet eller strålskydd återfinns längs byggnadens innerväggar.

 

 

quote
Det har varit en stor utmaning. Den största jag någonsin stått inför. I huset behandlas en sjukdom som berör många människor och det är inte osannolikt att jag själv eller anhöriga drabbas. Jag har känt ett stort ansvar inför uppgiften.
Lena Brand, ansvarig arkitekt som mottog Lunds stadsbyggnadspris 2013 för Strålterapicentrum

Installationer som bildar ett färgstarkt kalejdoskop av mönster, designade av den svenska konstnären Aleksandra Stratimirovic, har integrerats i byggnadens innertak.

Strålterapicentrum har blivit ett färgrikt och livfullt landmärke, centralt beläget i Lund, genom den färgstarka mosaikbeklädnaden i olika nyanser av glittrande glas. Denna, till synes, lätta fasad döljer smidigt byggnadens komplexitet och utmaningar. De områden som består av nybyggnationer i tjock betong förbinder sömlöst centrets nya ingång med entrén till den äldre kliniken bredvid.

Contact & Team

Per Berg
Kjell Nyberg
Ulrika Connheim
Anneli Wihlborg
Helena Hirvonen
Ia Belfrage
Marthe Myrvoll
Abbas Fathi
Anna-Karin Jägare
Martin Vozzi
Markus Magnusson
Birgit Löfkvist
Katarina Rasmusson
Cecilia Spannel
Anneli Håkansson
Peter Eklund
English
Svenska