Stadsdelsatlas Sofielund

Stadsdelsatlas Sofielund

Staden är mycket mer än det vi ser i vår vardag. Hur tar vi vara på existerande värden när den ritas om? Kartläggningen Stadsdelsatlas Sofielund visar hur processer inom stadsutveckling kan bli mer inkluderande och socialt hållbara.

Inkluderande stadsutveckling

Städer förtätas i allt högre utsträckning och det nya, oavsett om det är bostäder eller infrastruktur, måste förhålla sig till det existerande. För många verksamheter förändras de fysiska förutsättningarna – den stadsnära produktionen och de sociala verksamheterna får flytta på sig. Stadsdelsatlas Sofielund presenterar ett kunskapsunderlag som möjliggör en mer inkluderande stadsutvecklingsprocess.

Genom att ge mer plats åt de människor och verksamheter som verkar i ett område får vi en process som har en djupare förståelse och som utgår från stadens och  invånarnas verkliga förutsättningar – vilket är just vad hållbar och långsiktig stadsutveckling handlar om.

Kund: Malmö stad och Fastighetsägarna Sofielund
Plats: Sofielund, Malmö
Status: Färdigställt 2018
Foto: Henrik Rosenqvist

"Hållbar stadsutveckling handlar om att utgå från invånarnas verkliga förutsättningar."

Vidgat perspektiv

Stadsdelsatlas Sofielund är en kartläggning över det lokala näringslivet och de sociala nätverk som finns i stadsdelen Sofielund i Malmö. Den innehåller också en analys över vilka strukturella förutsättningar området och dess verksamheter har. Kartläggningen visar på vikten av att inkludera fler perspektiv inom stadsplanering och stadsutveckling än vad som sker inom traditionell stadsplanering idag.

Vi efterlyser en bredare definition av värde, som inkluderar kulturella, sociala och samhällsekonomiska värden och ser bortom det fastighetsekonomiska.
Karl Landin

Före och efter. Ena dagen biltvätt, andra dagen replokal.

Att äga berättelsen

Stadens förtätning påverkar fler än de som vanligtvis konsulteras i en stadsutvecklingsprocess. Ett första steg är därför att låta fler berättelser ingå i det narrativ som sätter utvecklingsagendan för området.

En av våra slutsatser handlar om berättelsen om staden. Den som äger berättelsen har ofta makten att definiera hur stadsdelen ska utvecklas och bestämma vad som är värdefullt och vad som saknar värde i den framtida staden
Victoria Percovich Gutierrez

Kontakt & Team

Victoria Percovich Gutierrez

Victoria Percovich Gutierrez

Processledare / specialist social hållbarhet

+46 721 73 31 44

Karl Landin

Planarkitekt

Josef Sjöberg

Henrik Rosenqvist

Morten Frisch

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...