S:t Paul

S:t Paul

På Götgatsbacken, mitt i centrala Stockholm, ligger kvarteret Schönborg 6 som är ett kulturklassat och välbevarat byggnadskomplex från tidigt 1960-tal. Nu rustas byggnaden för framtiden och vi har fått uppdraget att bevara och utveckla husets arkitektur och skapa en mer utvecklad gatumiljö.

Varsam transformation

Fastigheten ligger i korsningen Sankt Paulsgatan och Götgatan och var då den byggdes en del i den nygestaltning som skedde på Södermalm under 1960-talet. Då ville man bredda stadsdelens trånga gator, riva gårdshus och arbetarbostäder. Den stora hörnfastigheten, ritad av arkitekten Hack Kampmann, fyllde upp kvarteret och var välexponerad mot den nybyggda Söderleden fram tills den överdäckades på 1980-talet.

Karaktäristiskt för detta byggmästarhus i gult tegel är exteriören och dess uppdelning mellan hög- och lågdel, där det lägre taket utgör en gemensam terrass för de 54 bostadslägenheterna. Arkitekturen har bearbetade detaljer i kopparplåt, natursten och teak som är tidlösa material med gedigen livslängd.

Kund: Einar Mattsson
Plats: Stockholm
Storlek/yta: 15 000 kvm
Status: Färdigställs 2020
Foto: Anders Bobert

S:t Paul är ett tydligt exempel på transformation med bevarande och utveckling av ursprunglig idé och kvaliteter.

Trädetaljer och mosaikdekoration

Tillsammans med fastighetsägaren Einar Mattsson och byggnadsantikvarie Vicki Wenander skapade vi tidigt en gemensam målbild för projektet där alla beslut skulle förankras respektfullt i byggnadens historia. En nära och bra dialog mellan alla parter löpte genom processen för att binda ihop kulturhistoria och arkitektur med ekonomisk förvaltning. Byggnaden bevarar sin ursprungliga blandning av hyresbostäder, kontor och butikslokaler. Ursprungliga kvaliteter som eldstäder, originalfönster, trädetaljer samt mosaikdekorationer i trapphus har rustats liksom ett antal originalkök.

S:t Paul är ett tydligt exempel på transformation med bevarande och utveckling av ursprunglig idé och kvaliteter.
Tobias Forsgren, ansvarig arkitekt

I samband med upprustningen av fastigheten har stort fokus kretsat kring tillskapandet av en levande bottenvåning med en utvecklad gatumiljö. Genom konceptet S:t Paul erbjuds stockholmarna ett nytt utbud av shopping och trivsamma restauranger med uteserveringar. Trottoaren har breddats och nya, förstorade, fönsterpartier med vikdörrar kopplar lokalernas insida med Götgatans myllrande gatustråk.

Kontakt & Team

Charlotta Wallander

Charlotta Wallander

Arkitekt, Kvalitetsledare

+46 766 39 47 90

Tobias Forsgren

Ansvarig arkitekt

Charlotta Wallander

Uppdragsledare

Erik Miron

Magdalena Stål

Niklas Singstedt

Martina Sovré

Kristin Sjögren

John Dahl

Karolina Lindström

Fabian Sjöblom

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...