S:t Eriks Ögonsjukhus

S:t Eriks Ögonsjukhus

S:t Eriks Ögonsjukhus flyttar in i moderna lokaler och utvecklar samtidigt vården utifrån innovation, kompetens och ett helhetsperspektiv. Ögonsjukhuset blir navet i ett Eye Center of Excellence, där samverkan med andra vårdgivare, akademi och näringsliv garanterar fortsatt ögonvård av högsta klass.

Attraktiva, nytänkande och trygga lokaler

S:t Eriks Ögonsjukhus är unikt i Sverige som landets enda ögonsjukhus. 2020 flyttar sjukhuset från Kungsholmen i Stockholm till nya lokaler i Hagastaden, en kommungränsöverskridande stadsdel i Solna och Stockholm som är ett kluster för life science.

Kund: Vitartes AB
Plats: Hagastaden
Status: Pågående
Area: Eye Center of Excellence är på 32 000 kvm, varav S:t Eriks ögonsjukhus upptar cirka 2/3 av ytan
Bild: White View och Anders Bobert

De nya lokalerna är attraktiva och trygga med höga arkitektoniska värden, präglade av nytänkande och innovation.

Eye center of excellence

Med det nya ögonsjukhuset vill man utveckla vården med utgångspunkt i helhetssyn, nytänkande och kompetens. Genom att samla och samverka med andra aktörer inom området vill S:t Eriks Ögonsjukhus ge ett bättre patientomhändertagande och en mer effektiv vård. Ett större helhetsansvar för patienten kan tas tillsammans med närliggande professioner, samtidigt som den innovativa miljön bidrar till nya affärer medan kunskap sprids över gränserna.

Ett urbant sjukhus

Hagastaden är en tät och urban stadsdel där de nya Life Science-kvarteren präglas av byggnader i aluminium och glas. Ögonsjukhuset har Nya Karolinska Universitetssjukhuset Solna som närmaste granne.

Byggnaden som S:t Eriks Ögonsjukhus flyttar till har en återhållsam gestaltning. De publika nedre planen utformas med stora glasytor för maximal transparens och bildar en tydlig sockel. De övre planen domineras av glas och metall i en tydlig vertikal riktning, där mindre variationer i fasadtyperna accentuerar byggnadens olika delar.

Innovativa miljöer

De nya lokalerna är attraktiva och trygga med höga arkitektoniska värden, präglade av nytänkande och innovation. Fokus ligger på effektiva flöden som gagnar patienterna och skapar bra kommunikationer. Lokalerna är rika på dagsljus, vilket tillsammans med positiva utblickar bidrar till en hälsofrämjande atmosfär. Utformningen är flexibel för att mäta framtida implementering av ny teknik och vård. Byggnaden kommer att uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Guld.

En tydlig entré i mitten leder in till hisshallen som bildar navet i byggnaden och ger en överskådlig bild av husets uppbyggnad och korta gångavstånd. I det centrala rummet välkomnas besökarna av en öppen reception i nära anslutning till hissarna.

De publika miljöerna karaktäriseras av tidlösa naturmaterial som andas kvalitet. Vitpigmenterad ek och terrazzo är material som är tåliga och åldras väl. I vårdmiljöerna används kulörer som skapar en harmonisk och trygg känsla. Korridorerna präglas av neutrala toner medan väntrummen betonas med klara färger för att underlätta orienterbarhet.

Byggnaden är tillgänglig för alla. Stort fokus har lagts på tillgänglighet i alla utformningsfrågor som orienterbarhet, användbarhet, färgsättning, transparens, ljus, ljud och lukt för att underlätta självständig förflyttning för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.

Mottagningarna har i genomsnitt 900 besök per dag. Lokalerna är fördelade på fyra våningsplan. Undersöknings- och behandlingsrum är generella och kan utrustas för olika specifika ändamål. Den största delen av undersökningsrummen har dagsljus och är försedda med motoriserade mörkläggningsgardiner för att fungera för flexibel användning.

Operationsverksamheten med 12 operationssalar är planerad för att hantera cirka 12 000 operationer per år. Placeringen av operationsavdelningen ger snabb och enkel koppling till vårdavdelning och sterilsal.

Kontakt & Team

Hans Forsmark

Hans Forsmark

Arkitekt

Hans Forsmark

Ansvarig arkitekt

Karin Leckström

Uppdragsledare

Katarina Nilsson

Handläggare kliniska miljöer

Katja Manninen

Handläggare byggprojekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...