Södra länken, Stockholm

Södra länken, Stockholm

Visuella intresseväckare, ett behagligt ljus och ett ljust svävande tak som visar vägen. Det var några av grundtankarna bakom gestaltningen av Södra Länken i Stockholm. Södra länken är det första kända exemplet på ett stort tunnelprojekt där beställaren hade en mänsklig och estetisk ambition och White svarade upp och vann tävlingen om utformningen.

En mänsklig och estetisk tunnel

Det parallella uppdraget ingick i projektet att bygga en ringled runt Stockholm. White vann 1993 tävlingen om utformning av interiörerna i tunnelsystemet runt Stockholm, ett uppdrag som vid projektets genomförande var Europas längsta system för stadsmotorvägstunnel.

White mötte Vägverkets önskemål om en mänsklig och estetisk tunnel och skapade vid sidan av det funktionella såväl trygghet, intresse som förväntan för de som färdades i tunnelsystemet med av- och påfarter.

Kund: Vägverket
Plats: Stockholm
Projektets start/slut: 1999-2003
Status: Färdigställt: 2003
Storlek/Yta: Ringen ca 40 km tunnel Södra Länken 12 km tunnel
Priser/utmärkelser: Årets bygge 2004, Handelskammars Stockholmpris 2004, Vackra vägars pris 2007
Foto: Natasja Jovic

Att köra i en tunnel ska vara som att lyssna på Beethoven.
Jan O Larsson, ansvarig arkitekt

Grundidéerna bakom Södra Länken

White satte upp fyra viktiga kriterier som förslaget skulle uppfylla: En lösning som eliminerade den upplevda tyngden av berget över sig, händelser som gav stimulans under färden, tydliga referenspunkter för ögat och ett behagligt ljus.

Lösningen utmärker sig med sina stora individuellt och konstnärligt utformade bergrum vid påfarter och rampavfarter. Ett ljust svävande tak ger en behaglig känsla av lätthet och visar riktning framåt samtidigt som bergets struktur är bevarad i tak och väggar. Ljuset i tunneln är vitt och behagligt och gör att man ser alla färger som i dagljus och är idealiskt för enkel tolkning av skyltar, instrument och övriga bilister.

Vi valde också att behålla och tydliggöra den skrovliga bergväggen. En viktig del av det underjordiska landskapet som aldrig upprepar sig. Skulpturala kännemärken vid av- och påfarter gör det lätt att orientera sig i det underjordiska vägnätet när man en gång varit där.

Whites arbete fortsatte med att översätta ursprungsvisionen i system- och bygghandlingar för Södra Länken – och att tillsammans med beställaren hålla visionen vid liv genom projektets många faser.

Om en ringled skapar mer eller mindre miljöpåverkan är en omdebatterad fråga. Att välja att gräva ner trafiken ger dock klara miljömässiga fördelar. Årsta är ett exempel på en tidigare tungt trafikpåverkad stadsdel runt Södra länken, som idag fått ett nytt lugn där fågelkvitter kan höras.

Kontakt & Team

Martin Ehn Hillberg

Martin Ehn Hillberg

Landskapsarkitekt, Kontorschef

+46 705 50 60 93

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...