Smörslotts­gatan i Göteborg

Smörslotts­gatan i Göteborg

I östra Göteborg pågår en expansion av det tidstypiska 60-talsområdet på Smörslottsgatan. Gatan sträcker sig hela vägen mellan Härlanda tjärn och Östra Sjukhuset och är ett populärt naturnära stråk för Göteborgarna. Här har vi skapat en förskola och två bostadshus som på ett naturligt sätt integrerats i områdets skogsbeklädda bergsknalle.

Förskola och bostäder i samspel med naturen.

Smörslottsgatan är den första etappen av flera i det expansiva och attraktiva området i östra Göteborg. De tre volymerna består av två lägenhetshus med 88 lägenheter, en förskola med sex avdelningar i suterräng och ett dolt parkeringsgarage som är integrerat i berget.

Förskolans tak fungerar som bostadshusens gård med gemensam grillplats och generösa planteringar. Pergolor plockar upp de upprepade sadeltaken i husens arkitektur, och ger barn och vuxna ro och skugga under varma och soliga dagar.

Kund: Fastighets AB Balder
Plats: Göteborg
Status: Färdigställt 2020
Foto: James Silverman

Smörslottsgatan – förskola och bostäder i samspel med naturen.
Bostadshusen och förskolan tillför en mindre skala till området, med genomtänkta detaljer som tillgängliggör skogspartiet och naturnära material som knyter an de nya byggnaderna till träden uppe på kullen.
Tobias Hesselgren, ansvarig arkitekt

Materialen talar ett tydligt språk i de tre volymerna. Tre sorters tegel från danska Randers tegelbruk pryder fasaderna. Skiffer har valts till punkthuset, trä, och cortenstål kompletterar och ger liv och de upprepade sadeltaken bidrar med en småskalig känsla. Fasadkonceptet är enkelt och stilrent på bostäderna, medan förskolan har en lekfull fönstersättning med kvadratiska fönster i olika storlekar som ger fasaden en intressant helhet.

Naturlig lek – för alla

Pedagogik i utomhusmiljö föder respekt för naturen, och omtanke om växter och djur. Barns nyfikenhet och fantasi får stimulans, motoriken utvecklas och leken blir mer jämlik visar forskning. På Smörslottsgatans förskola har vi skapat en gård fylld av fantasieggande inslag. Naturens egna resurser och förutsättningarna på tomten har inspirerat till den pedagogiska miljön som omger barnen på förskolan. På gården finns bland annat odlingslotter, regnskördstunnor och en prunkande fjärilsrabatt som lockar pollinatörer under de varma månaderna.

Vi har jobbat mycket med att få barnen att ta sig upp till skogen, aktivera dem och väcka deras naturliga nyfikenhet.
Ulrika Bergbrant, handläggande landskapsarkitekt

Ett av projektets utmaningar var att på ett lekfullt sätt bjuda in barnen till skogspartiet som ligger på kullen precis bakom huset. Höjdskillnaden, som från början innebar en tröskel för lek i skogen, används som en inbjudan till barnen att utforska området vidare. En stabil ramp i trä tillgängliggör skogspartiet för alla, samtidigt som en lång tross fäst på marken skapar en alternativ och spännande väg in i den lilla skogen.

Lite högre upp i skogsbrynet finns hyddor och förstorade skulpturer av skogens minsta djur, som inbjuder till lek. Även inomhus tar arkitekturen barnens perspektiv i beaktande. Bland annat har fönstrens nederkant dragits ned nära golvet, så liv och rörelse utanför blir synligt även för de minsta.

Kontakt & Team

Tobias Hesselgren

Tobias Hesselgren

Arkitekt

+46 721 58 30 98

Karin Björning-Engström

Arkitekt

Linda Ekman

Ansvarig landskapsarkitekt

Charlotta Råsmark

Ansvarig landskapsarkitekt

Thomas Landenberg

Arkitekt, detaljplan

Susanne Clase

Arkitekt

Matilda Leffler

Medverkande arkitekt

Clara Daoud

Medverkande ingenjör

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...