SMHI, Norrköping

SMHI, Norrköping

Med hållbarhet i fokus har White tillsammans med SMHI skapat en attraktiv arbetsplats som är anpassad efter verksamhetens behov. Utifrån workshops, ledord och visioner och med återbruk som en viktig förutsättning har vi gestaltat omkring 15 000 kvm inredning och ljus samt inventerat befintliga möbler.

Med förmågan att förändra väderuttryck

Den nya, generösa entréhallen är central i projektet. Här kan både medarbetare och besökare sätta sig ner för en kopp kaffe eller ett informellt möte. Hallen är gestaltad för att innehålla en rad olika funktioner, men också som en representativ och unik miljö för pressmöten och andra offentliga sammanhang.

Under entréhallens tak svävar ”Molnet” som en symbol för, eller en hälsning till, väder. Det är också ett element som gör rummet ljusare och bidrar till ett bättre ljudklimat. Med hjälp av ljuset kan man förändra molnets väderuttryck, det kan gå från sol till oväder och tillbaka igen.

Kund: SMHI
Plats: Norrköping
Status: Färdigställt 2022
Yta/Area: 15 000 kvm
Foto: Anders Ristenstrand

Molnet är en symbol för, eller hälsning till, väder.

Inredning som speglar kulturen

Stor vikt har lagts på att fånga och gestalta ”kärnan”, eller kulturen, som finns inom SMHI. Kärnan är en viktig del i det dagliga arbetet inom organisationen, men den är också betydelsefull när SMHI kommunicerar utåt exempelvis i media.

Genom att arbeta tillsammans med medarbetarna i workshopform, samt med god kommunikation med SMHI:s styrgrupp, har ett antal visioner och ledord arbetats fram. Ledorden sträcker sig från det övergripande – som hållbart och miljövänligt – till det konkreta – som färgen blått. Värdeorden och visionerna har sedan legat till grund för det övergripande gestaltningsprogrammet som har löpt som en röd tråd under hela projektets gång. Gestaltningsprogrammet varit ett viktigt redskap för att skapa en sammanhållen, inspirerande och funktionell miljö, där återbruk samsas med nyinköp.

Hållbarhet i fokus

Återbruk av möbler har varit en viktig förutsättning för projektet. Det gemensamma målet var att 50% av inredningen skulle vara återbrukad, ett mål som nästan uppnåddes tack vare stor förståelse och stort intresse för cirkularitet hos alla inblandade i projektet.

Det befintliga möbelbeståndet, med möbler från 70-talet och framåt, har inventerats utifrån en rad parametrar såsom skick, funktion, design och antal. En bedömning har sedan gjorts för att nå bästa hållbara lösning.

Bruno Mathsson-fåtöljerna som står vid den nya glasfasaden har varit med sedan huset byggdes. Nu har de renoverats och fått ny sadelgjord för att kunna hänga med långt in i framtiden.
Åsa Haremst, ansvarig inredningsarkitekt

Ombyggnaden har utförts i etapper. Det har krävt god logistik och långsiktigt tänkande för att skapa en bra och jämn fördelning av nya och gamla möbler. Eftersom verksamheten har pågått under hela ombyggnaden har planeringen för ett smidigt genomförande varit avgörande för resultatet.

Nu hoppas vi att de ”nya” lokalerna kommer att brukas med nyfikenhet och glädje. Och att miljöerna kommer att upplevas som välkomnande, funktionella och härliga i många år framöver!

Fakta om projektet.

SMHI:s stora ombyggnad av lokalerna i Norrköping omfattade omkring 15 000 kvm kontorsytor. White har haft förmånen att arbeta med inredningsuppdraget, vilket har innefattat möbleringsplaner, färgsättning, lös och fast inredning, ljus, skyltning samt inventering av befintliga möbler.

Kontakt & Team

Anna-Karin Lisell Selling

Anna-Karin Lisell Selling

Inredningsarkitekt

+46 721 58 30 93

Åsa Haremst

Inredningsarkitekt

Anna-Karin Lisell Selling

Uppdragsledare

Emma Deines

Inredningsarkitekt

Henrik Lindblom

Inredningsarkitekt

Torbjörn Eliasson

Ljusdesigner

Kristofer Jonsson

Inredningsarkitekt

Anna von Gegerfelt

Karolina Nilsson

Annie Leonsson

Mia Erlandsson

Ingrid Ehrnebo

Frida Ejdemyr

Nadia Sabini

Laura Yousef

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...