Sifs förskola i Malmö

Med barnets nyfikenhet och egna utveckling som grund har White ritat Sifs Förskola. Här finns rum för barns olika behov och sinnesstämningar i en byggnad som maximerar möjlighet till grönska, upptäckarglädje och norrljuset.

Ritat med Reggio Emilias pedagogiska filosofi

Genom en tilltro till barnens egen potential, enligt Reggio Emilias pedagogik, har det varit viktigt att skapa byggnadsvolymer som bryter ner skalan och är enklare för barnen att ta till sig – det ska vara enkelt att peka ut sitt hus. I en fasad av varmt, ljusgrått tegel har kvadratiska fönster omsorgsfullt placerats i olika storlekar, de flesta lågt, för att alla ska kunna uppleva grönskan utanför på lika villkor.

Genom att byggnaden lagts nära gatan och med tre våningsplan, ges ett skydd från trafikbuller samtidigt som vistelseytan maximeras för barnen på gården bakom. Målsättningen var att hitta en balans mellan det urbana, robusta och det gröna och lekfullt småskaliga.

Kund: Malmö Stad
Plats: Hyllie, Malmö
Status: Färdigställt 2023
Foto: Henrik Rosenqvist

Sifs förskola kännetecknas av gemenskap och delaktighet, känslan att man är del av ett större sammanhang med informella platser att möta sina kompisar eller kollegor. En förskola att växa i.

En hälsosam förskola

Konceptet för Sifs förskola bygger på en tydlig tredimensionell sekvens av rum: från det stora gemensamma till det lilla avskilda. Både ute- och innemiljö har delats in i tre tydliga zoner – stilla, aktiv, livlig. Zonerna har olika karaktär vilket ger en variation av rum och skapar en tydlig och stimulerande miljö. Zonerna erbjuder dessutom platser för olika behov för att förmedla en känsla av gemenskap vilket bidrar till ett bättre arbetsklimat.

Noggrant utvalda sunda och giftfria material ger ett bättre inomhusklimat och i förlängningen friskare barn. Det innebär att Sifs förskola blir en föregångare inom hållbarhet och kan bli en förebild för nya förskolor. Byggnadens utformning skapar ett bättre inomhusklimat och ökat välmående genom exempelvis stora fönster mot norr som bidrar med ett behagligt ljus, utan ökade värmelaster eller behov av avskärmning. En anläggning för produktion av solenergi var tydligt prioriterad och byggnadens tak har därför en form som optimerats för solpaneler.

Det gröna får ta plats

Det var viktigt att förskolegården skulle få så stor yta som möjlighet för att locka till det äventyrliga och utforskande i barnens sätt att leka. För att närma sig naturens egna formspråk finns många naturmaterial, exempelvis trästockar, som blir spännande lekredskap och samtidigt en plats för vedälskande kryp och insekter. Förskolegården kopplas även ihop med andra gröna strukturer i Hyllie som den närliggande Dagvattenparken och Tygelsjöstigen.

Kontakt & Team

Jens Rasmus Andersson

Jens Rasmus Andersson

Arkitekt

+46 721 58 31 95

Jens Rasmus Andersson

Karin Jakobsson

Felix Hansson

Mia Erlandsson

Linda Sivertsson

Elin Persson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...