Salteriet, Göteborg

Salteriet, Göteborg

Med vyer mot hamninloppet i väster och Göteborgs upplysta siluett i öster befinner sig kajen i Västra Eriksberg mitt mellan horisont och stad. Bland bebyggelsen på kajen, nära naturens element och omgiven av den karakteristiska varvsmiljön, har vi skapat Salteriet – två flerbostadshus som tar till vara på det unika lägets möjligheter och erbjuder bostäder av hög standard.

Med plats för både umgänge och rekreation

Området vid bockkranen på kajen i Västra Eriksberg har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Av de byggnader som erbjuder ett boende vid havets kant har vi skapat Salteriet – två flerbostadshus som tillsammans inrymmer 61 lägenheter. Huset som står mot berget i norr består av åtta våningar och har en upphöjd gård. Det södra huset är sju våningar högt och har älven vid fötterna.

Huskropparna innehåller parkering och källare, gym, bastu med relaxavdelning och gemensamhetslokal som ger de som bor här förutsättningar för en social och hälsosam vardag.

Kund: Riksbyggen och Serneke
Plats:
 Göteborg
Status: Färdigställt
Foto: James Silverman

Med pergolor, odlingsmöjligheter och grillplats på de båda husens gårdar har Salteriets boende givna platser för både umgänge och rekreation.

För att dra nytta av den magnifika utsikten och tillgången till solljus för samtliga lägenheter är de båda byggnaderna vinklade. Tillsammans med generösa fönsterpartier i flera väderstreck innebär vinklingen att dagsljuset når långt in i lägenheterna. Den östra fasaden är försedd med burspråk som gör det möjligt att blicka ut mot älven och stadens siluett även från de inre rummen i lägenheterna. Den västra fasaden har längsgående rymliga balkonger på uppemot 50 kvadratmeter, med en svårslagen utsikt över hamninloppet och solen som går ner över havet i väster.

Det är inte ofta man får chansen att arbeta med ett projekt som har så pass vackra kvaliteter i omgivningen. Det har varit fantastiskt kul och vi är väldigt nöjda med planlösningarna och de spännande vinklarna. Vårt mål har varit att varje lägenhet ska nå högsta möjliga potential.
Anna Ekholm, handläggande arkitekt

Omsorgsfulla val – både utvändigt och invändigt

Materialen i de båda husen har vi valt med omsorg. Det södra huset är byggt med en sockelvåning i kalksten som övergår i en fasad av vackert danskt tegel bränt i en varm ton. På den norra byggnaden går istället tegelfasaden ända ner till marknivå, vilket ger ett enhetligt och stilrent intryck. Det övre huset står på en sammanhängande sockelvåning längs hela gatans norra sida, klädd i trä som går igen i flera detaljer i byggnaderna. De vackra och dynamiska brytningarna mellan trä, tegel och kalksten kommer till sin rätt i omgivningen där vatten, vind, berg och grönska möts. Här har vi arbetat med detaljer, inte minst med husens alla hörn och dess olika individuella vinklar.

Projektet har burit på flera utmaningar och ambitionerna från start har varit höga. Men vi har under projektets gång funnit innovativa och effektiva lösningar på en utmanande byggrätt med stora överhäng, balkonger och avancerad konstruktion.
Anna Ekholm, handläggande arkitekt

Även invändigt har arbetet skett med omsorg och eftertanke för att varje lägenhet ska nå sin fulla potential. Rymd och öppenhet har varit ledord när vi har skapat lägenheternas planlösningar. Varje lägenhet har fasad över hörn, vilket ger unika och spännande vinklar och en visuellt levande inomhusmiljö. Genom de stora öppna ytorna har vi skapat ett flöde av ljus och trivsamma sällskapsytor. I många av lägenheterna ligger det sammankopplade köket och vardagsrummet i lägenhetens hörn, där de stora fönsterpartierna ger en generös rymd. Flera av husens lägenheter har dessutom fler än en balkong i olika väderstreck. Med andra ord – i Salteriet har vi utnyttjat det unika läget och skapat förutsättningar för ett liv med närhet till både hav och stad.

Kontakt & Team

Anna Ekholm

Anna Ekholm

Arkitekt

+46 721 58 31 31

Johan Lundin

ansvarig arkitekt och uppdragsledare

Anna Ekholm

handläggande arkitekt

Agnes Orstadius

biträdande arkitekt

Cecilia Wretlind

handläggande ingenjör och uppdragsledare

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...