RWE Renewables Sweden

RWE Renewables Sweden

Ett färgrikt kontor med fyra olika zoner för arbetsdagens olika behov. Det kännetecknar RWE Renewables Sweden AB:s nya lokaler i centrala Malmö. Hållbara material och kulörer inspirerade av hav och vind lyfts fram i ett koncept som reflekterar företagets fokus på förnybar energi.

Ett öppet kontor för samvaro såväl som koncentration

RWE:s kontor är beläget i det nybyggda kontorshuset Priorn vid Triangeln i Malmö. Här har vi skapat en plan för den interiöra miljön med ambitionen att främja kreativitet, samarbete och välbefinnande. Variationen av aktivitetsbaserade arbetsplatser, pausytor och tysta rum gör det möjligt för medarbetarna att välja var de vill jobba utifrån arbetsdagens olika behov.

Utmaningen har varit att utforma ett öppet kontor som både innehåller sociala ytor såväl som platser för koncentrerat arbete och avkoppling. Lösningen blev att dela in kontoret i fyra zoner, anpassade för varierande aktiviteter. På så sätt skapas olika områden utan att de skiljs åt med väggar. Öppna ytor skapar möjligheter för sociala interaktioner vilket stärker gemenskapen på kontoret. De tar också tillvara dagsljuset vilket bidrar till ökad trivsel. Variation i färg, material och inventarier ger varje område en unik karaktär, samtidigt som hela kontoret följer ett koncept med hav och vind som inspirationskälla.

Kund: RWE Renewables Sweden AB
Plats: Malmö
Projekt start/slut: juni 2019-mars 2020
Status: Färdigställt
Area: 900 kvm

De fyra zonerna skapar olika stämningar som berättar för människorna som vistas i miljöerna hur de ska bete sig. Vissa av dem bjuder in till samarbete och spontana samtal medan andra signalerar en mer fokuserad miljö.

Från blått till grönt

Blå och vita toner är det första som möter personal och besökare. Rikligt med dagsljus och växter i kombination med inventarier i ljust trä skapar en välkomnande och harmonisk miljö. Mjuka soffor signalerar att det är en plats där personalen kan umgås, påbörja arbetsdagen eller ha informella möten. Här finns även skrivbord, mötesrum och matsal med utblick över Pildammsvägen och stadslivet vid Konsthallstorget.

Varma, gyllene toner skapar en mer stillsam miljö i den andra delen av lokalen. Här finns vilorum, större mötesrum och samtalsrum för enskilt arbete eller telefonsamtal. Ljusa färger och textilier i varma toner kännetecknar den tredje, tysta zonen, som inbjuder till koncentrerat arbete. Här råder en lugn stämning som skapar en kontrast till de mer aktiva delarna av kontoret. Lekfulla lampor och grönska kännetecknar den fjärde zonen. Växtligheten i kombination med en stor variation av arbetsplatser skapar en kreativ och energigivande miljö som främjar samarbete och samtal.

Ljudabsorberande mattor och textilier samt korkklädda väggar förbättrar akustiken i lokalen. Bordsskärmar dämpar ljudnivån ytterligare och signalerar till medarbetarna när de befinner sig i en tyst miljö.

Ambitionen har varit att fånga företagets varumärke genom att skapa en modern arbetsplats med höga hållbarhetskrav och närhet till naturen. Lokalerna ska inspirera och effektivisera arbetet. Miljön ska kännas välkomnande, stimulerande och återspegla företagets speciella verksamhet.
Åsa Haremst, ansvarig inredningsarkitekt

Fastighet med höga miljöambitioner

Miljömärkta material och hållbara lösningar genomsyrar hela projektet samt kontorshuset. Visionen för kontorshuset Priorn är miljöcertifiering enligt LEED Platinum. En geoenergianläggning försörjer fastigheten med värme och kyla. Solceller och smarta belysnings- och ventilationssystem är andra exempel på miljöåtgärder i huset. Laddplatser för elbilar finns i det intilliggande garaget och en stor cykelparkering samt personliga, låsbara skåp gör det enkelt att resa klimatsmart till och från arbetsplatsen.

Kontakt & Team

Mia Erlandsson

Mia Erlandsson

Inredningsarkitekt, Utvecklingsansvarig

+46 721 73 31 54

Åsa Haremst

ansvarig inredningsarkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...