Riddersvik

Riddersvik

Med den klassiska grönskande trädgårdsstaden som förebild skapas nu det moderna bostadsområdet Riddersvik i Hässelby, med 104 bostäder helt uppförda i massivträ. Tomten ligger inbäddad i naturen där gränserna mellan ute och inne suddas ut genom en rad genomtänkta lösningar.

I Riddersvik skapas ett avtryck från vår tid. Här byggs moderna bostäder i massivträ, ett material som återkopplar till platsen där det tidigare låg en trädplantskola. Det är samtidigt en blinkning till de historiska byggnaderna kring Riddersviks gård. Till detta lägger vi en aktiv och hållbar livsstil som inspirerar till resurssmarthet – genom hus som andas och har bra inomhusklimat kan vi leva energisnålt. Här tas dagsljuset tillvara och lim och plaster undviks för att skapa framtidens förvaltningsvänliga och hållbara boendemiljö. I trädgårdsstaden är livet nära naturen det centrala, vilket också är projektets utgångspunkt.

Kund: Vivere Fastigheter AB
Plats: Hässelby, Sverige
Status: Start 2016
Yta: 104 lgh, 10 000 kvm, BTA
Antal bostäder: 104 lgh
Bild: White

Trä som material återkopplar till platsen och de historiska byggnaderna kring Ridderviks gård.

Ett liv nära naturen

Husen är placerade mellan Lövstavägen och Riddersviks Gårdsväg i Hässelby, Stockholm. Eftersom de är av olika storlek skapas en behaglig dynamik i området och byggnaderna får olika kvaliteter. De flesta bostäderna har en nyttoträdgård kopplad till sig och radhusen har ett inglasat uterum. Oavsett lägenhetsstorlek finns naturen närvarande och gränsen mellan ute och inne suddas ut. Skalan och utformningen är mänsklig, respektfull och intim.

I projektet visas träets olika egenskaper – från grov till förädlad form. Husens raka och enkla utformning betonas och smyckas av den grova fasadpanelen som står i stark kontrast till finsnickeriernas detaljer. Variationen i ytbehandlingarna visar träets olika kvaliteter och möjligheter, samt genomsyrar det estetiska uttrycket i kvarteren.

Husen har fått en enhetlig utformning i färg och material som bildar ramverk till ett vildvuxet gårdsrum. De utgörs av fyra byggnadskaraktärer som definieras genom takutformningen och detaljer.

Medan fasadens träpanel är grovhuggen är allt material som finns i den boendes direkta närhet slät och behandlad för att skapa en taktil och varm känsla. Bostäderna är bostadsrätter och varierar från tvåor till fyror.

Två gröna gårdar med odlingar

Kvarterets växtlighet koncentreras till två gröna gårdar. Här finns möjlighet till ordentliga jordbäddar med odlingar i skyddat läge. Här kan också finnas plats för bikupor eller andra gemensamma initiativ som drivs av de boende. Det historiska vingslaget från den gamla trädplantskolan bevaras och förstärks genom nyplantering av nyttoträd med vacker säsongsvariation i blomning och frukt, såsom äpple, körsbär, plommon, päron och slånbär.

Med trädgårdsstadens ideal om en självförsörjande trädgård finns också möjlighet att odla på den egna markytan närmast huset. Uteplatserna avgränsas genom häckplanteringar av vinbär, krusbär och aronia.

Alla bostäder har tillgång till en gemensam köksträdgård med odlingar och fruktträd. Tillsammans bildas ett bostadsområde med låga hus och mycket grönska där gränsen mellan ute och inne suddats ut.
Vi vill belysa träets olika egenskaper från grov till förädlad form. Husens raka och enkla utformning understryks och smyckas av grovhuggen fasadpanel som står i stark kontrast till finsnickeriernas detaljer.
Fredrik Fernek, ansvarig arkitekt

Kontakt & Team

Emelie Westergren

Arkitekt

Katharina Björlin Wiklund

3d-visualisering

Anton Kolbe

Arkitekt

Björn Vestlund

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...