Rättsmedicinalverket i Linköping

Rättsmedicinalverket i Linköping

En kraftsamling för svensk rättsvetenskap, med framtida större möjligheter att lösa komplicerade fall – det är tanken bakom Rättsmedicinalverket i Linköping.

Tätare samverkan

Rättsmedicinalverket var tidigare utspritt över olika delar av Universitetssjukhuset i Linköping. Målet var redan från början att skapa gemensamma lokaler för de tre avdelningarna rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik.

Genom ett tätare samband och dockningen med Statens kriminaltekniska laboratorium förväntas stora vinster i form av samordning, men även ett högre resultat genom kompetensöverföring mellan de olika enheterna.

Kund: Vasallen
Plats: Linköping
Projektets start/slut: 2003-2005
Status: Färdigställt 2005
Foto: White

Närheten mellan RMV och SKL kommer att göra det lättare att samverka tätare inom forskning och utveckling, och lokalerna utformas efter detta önskemål.

Mycket tid har lagts ned på logistik och flöde. I en verksamhet där de minsta mikroskopiska partiklar kan vara av avgörande betydelse är det extremt viktigt att smittorisker elimineras genom säkerhetsslussar och gränser.

Totalt kommer det nya integrerade forensiska centret att omfatta drygt 4000 kvadratmeter, med 2000 extra kvadrat disponibla för en eventuell expansion i framtiden.

Arkitekturen är luftig och ljus med stora glasade partier, och kommer att anknyta till de gamla kasernkvarteren, men blir tydligt nutida i sin utformning. Husen får putsade fasader, indragna takvåningar och flacka tak. Partier av trä och glas kan förekomma. Färgsättningen samordnas med hela området, med den gamla kasernbebyggelsen som riktmärke.

Kontakt & Team

Oskar Widlund

Oskar Widlund

Projektledare, Kontorschef

+46 766 39 46 24

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...