Polishus i Uppsala

Polishus i Uppsala

Nytt förvaltningshus för polisen, kriminalvården och åklagarmyndigheten i Uppsala. Målet var att ge byggnaden en öppen karaktär med en samlande gemensam entrégård för besökare och personal.

Bättre samordning av verksamheter

Verksamheten bedrevs tidigare på skilda håll i otidsenliga lokaler. Tanken väcktes om att samla de utspridda myndigheterna i en modern byggnad som motsvarade verksamheternas krav, samtidigt som samordningsfördelar kunde tillvaratas.

Stränga säkerhetskrav med många olika zoner och skilda avdelningar i ett intrikat förhållande till varandra har ställt mycket höga krav på logistiken.

Kund: Skanska
Plats: Uppsala
Status: Färdigställt 2004
Projektets start/slut: 2003-2004
Storlek/Yta: 25 000 m²
Foto: Max Plunger

Målet var att ge byggnaden en öppen karaktär med en samlande gemensam entrégård för besökare och personal.

Samarbetet uttrycks också genom gemensamma utrymmen som café, matsal, bibliotek, hörsal, sporthall och utvändig rekreationsvård, alla tillgängliga via ett strategiskt placerat trapphus.

Den stora byggnaden som ligger centralt i Uppsala har delats upp i mindre volymer för att möta stadens skala. De olika volymerna, med sinsemellan olika uttryck, har i sin tur behandlats som individuella element i en större komposition.

Kontakt & Team

Thomas Peinert

Thomas Peinert

Arkitekt

+46 766 39 46 48

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...