Plusenergihus i Harplinge

Plusenergihus i Harplinge

I Harplinge utanför Halmstad ritade vi redan 2014 Sveriges första flerbostadshus med plusenergiteknik. Som plusenergihus genererar huset mer energi på årsbasis än vad som används totalt inom fastigheten.

Kund: Halmstad Fastighets AB
Plats: Harplinge
Status:
Färdigställt 2014
Projektets start/slut:
2012-2014
Storlek/Yta: 600 kvm BTA, 8 lägenheter
Foto: White

Huset består av åtta ytoptimerade lägenheter som var och en har balkong eller uteplats mot både öst och väst. De två huskropparna binds samman av ett uppvärmt trapphus med hiss. Lägenheterna nås via utvändiga entrébryggor.

Som plusenergihus ska huset på årsbasis generera mer energi än vad som används totalt inom fastigheten. Ett första steg för att nå plusenergimålet har varit att hålla nere uppvärmningsbehovet enligt passivhusstandard med högt ställda krav på isolering, god lufttäthet samt ett energieffektivt ventilationssystem.

För att öka initiativet till ytterligare energibesparing kommer individuell mätning och debitering att införas för både el och värme. Den energi som krävs för husets uppvärmning och varmvatten produceras med en gemensam bergvärmepump.

På taket finns solceller som årligen ska producera mer el än vad som totalt förbrukas inom fastigheten, hushållsel inkluderat. Därmed blir huset nettoproducent och kan periodvis även leverera el till elnätet.

Arkitekt, energiansvarig och beställare har haft ett nära samarbete under hela projekteringsskedet vilket möjliggjort att arkitekten redan från början kunnat ha solcellsanläggningen i åtanke för takdesignen.

Takytan gjordes stor och optimerades för att ge största mängd solinstrålning till solcellerna. Den långt utdragna takytan fungerar även som solavskärmning och bidrar till ett behagligare inomhusklimat.

Projektet nominerades till Årets Bygge 2015.

Kontakt & Team

Ellika Stare

Ellika Stare

Arkitekt

+46 706 67 43 15

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...