Östra Hagastaden, Stockholm

Östra Hagastaden, Stockholm

I den östra delen av Hagastaden omvandlas den stora trafikapparaten vid Norrtull till en miljö för människor med ett nytt torg, nya parker och massvis med grönska. Lummiga gaturum skapar stråk med växtlighet som renar dagvatten och underlättar för insekter, fåglar och människor att röra sig i stan.

En tillgänglig plats för fest och vardag för alla

Norrtull är en av Stockholms viktigaste entréer med en känslig kulturmiljö, viktiga kopplingar mellan stadens olika delar och naturen i Hagaparken.

De klassiska tullhusen från 1733 som med åren blivit svårtillgängliga, omgärdade av hårt trafikerade gator, blir en integrerad del av ett nytt parktorg – Tullhusplatsen. De historiska byggnaderna tillgängliggörs på ett nytt sätt på ett torg med sittvänliga trappor som hanterar nivåskillnaden och karaktärsfull grönska och trädplanteringar.

Kund: Stockholms stad
Plats: Stockholm, Sverige
Status: Detaljplan antagen
Bild: White View

Det blir en stor offentlig plats som kan användas året om för evenemang och stadens vardagsliv.

Över platsen byggs en elegant gång- och cykelbro ritad av arkitekten Erik Andersson i samarbete med White. Bron binder ihop hela Hagastaden och kopplar Karolinska i väst med Stockholms Universitet och KTH i öst.

Området får också en ny aktivitetspark på 12 000 kvadratmeter som är skapad med både rörelse och vila i åtanke. Parken har planerats med både barn- och jämlikhetsperspektiv genom hela processen. Målet har varit att skapa en variation av aktiviteter och platser som tilltalar flickor lika mycket som pojkar. Innehållet ska tilltala besökare i alla åldrar och kunna nyttjas året om.

Särskild hänsyn har också tagits för att stärka den biologiska mångfalden genom val av växter och parkens utformning. Växtligheten längs med gator och i parkerna kommer också att ta emot och rena regnvatten vilket motverkar översvämningar och hindrar föroreningar från att nå ut i natur och vattendrag.

Det är en komplex uppgift med många aspekter att ta hänsyn till och jag är glad att vi har lyckats skapa nya offentliga platser av hög kvalitet till glädje för alla stockholmare.
Gustav Jarlöv, ansvarig landskapsarkitekt

Nya stråk för cyklister och fotgängare gör det enklare och bekvämare att på ett trevligt sätt ta sig ut i den storslagna naturen i nationalstadsparken. Det gör det också enklare för stockholmarna att röra sig till Karolinska eller in till stan med cykel eller till fots. Att de nya gaturummen är fulla av grönska gör också att till exempel fåglar och pollinerande insekter får lättare att ta sig fram.

Kontakt & Team

Gustav Jarlöv

Gustav Jarlöv

Landskapsarkitekt

+46 705 22 38 85

Jens Modin

Matilda Åström

Hanna Linde

Emma Norlén

Annika Lövemyr

Jessica Dahllöf

Jan Perotti

Anna Ågren

Teresa Lindholm

Fanny Linnros

Jakob Lundkvist

Jacob Melin

John Nordmark

Alison Petty

Tarek Adhami

Rikard Sjöberg

Nicklas Centring

Libny Pacheco

Åsa Söderhielm

Daniel Groop

Felipe Garcia

Alexander Nero

Andreas Milsta

Andreas Ivarsson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...