Oslo hamn­promenad

Oslo hamn­promenad

Oslos hamn är en av Norges största och mest populära destinationer, både för Oslobor och turister. Här finns kända landmärken som stadshuset, Nobels Fredscenter och den medeltida fästningen Akershus. Projektet Oslo hamnpromenader består av ett antal utvecklingsstrategier för Fjordbyn – Oslos största stadsutvecklingsprojekt under 2000-talet.

Skapa närhet till fjorden

Den nio kilometer långa hamnpromenaden, som förbinder Frognerkilen i väster med Alnaälvens mynning i öst, blir ett av Oslos mest värdefulla inslag i den urbana miljön. På uppdrag av Oslo stad har vi tagit fram ett ramverk som kopplar ihop designlösningar med långsiktiga målsättningar. För att säkerställa en hållbar och långsiktig utveckling har olika scenarier tagits fram för hamnstråken Akerhusstranda och Frognerstranda, år 2014 och 2030.

Kund: Oslo City Planning and Building services
Plats: Oslo, Norway
Status: Ramverk färdigtställt 2013
Längd: 9km
Bild: Rodeo, White View

Den design vi tar fram idag kommer att forma hur Oslobor och turister kommer att uppleva hamnpromenaden i framtiden.
Målsättningen är att skapa den bästa hamnpromenaden i Europas snabbast växande stad, och att ge invånarna närhet till fjorden.
Jenny Mäki, Studiochef, White i Oslo

En upplevelserik hamnpromenad

I projektet föreslås totalt åtta strategier, som ska stärka förbindelserna mellan staden och fjorden, förbättra platsens kvalitet och skapa en upplevelserik hamnpromenad. Principerna för utformningen baseras på grundläggande mänskliga behov; designen ska bidra till umgänge och upplevelser genom platser för möten, lek, aktivitet, rörelse och vila.

Samverkansprocess

Oslo hamnpromenad är ett samarbete mellan Oslos förvaltningar för stadsbyggnad, stadsmiljö, fastigheter, samt Oslo hamnmyndighet. Samarbetet har etablerats för att säkra en långsiktigt hållbar framtid för området.

Med och för användarna

Den långsiktiga planeringsprocessen tar avstamp i de unika kvaliteterna för varje enskilt område längs hamnpromenaden. Genom att använda testbäddar undersöker man hur människor idag använder platsen. Längs med promenaden erbjuds aktiviteter och innehåll i temporära paviljonger. Staden kan sedan ta tillvara erfarenheterna och implementera de utprövade lösningarna på ett mer permanent sätt. På så sätt deltar användarna i utformningen av Oslos framtida hamnpromenad.

Kontakt & Team

Louise Didriksson

Landskapsarkitekt

Jeroen Matthijssen

Landskapsarkitekt, Klimatstudier

Egil Blom

Arkitekt

Kajsa Sperling

Arkitekt, Ljusdesigner

Daniel Hultman

3D

Sofia Kourbeti

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...