Örebro konserthus

Rumsakustik i världsklass och en storslagen entré värdig originalbyggnaden. När Örebro Konserthus återuppstod var det med vår tids formspråk och publiken i fokus.

Fler rum för musik

Örebro har fått ett större, vackrare och mer välljudande konserthus, och ett välförtjänt lyft för världsberömda Svenska Kammarorkestern som har konserthuset som hemmascen. Förändringarna är omfattande. Takhöjden i konsertsalen har ökats och dagsljuset har släppts in. Foajén och entrén är större, och huset har fått fler rum för musik. Allt med en varsam hand på Georg Ahrns ursprungliga byggnad från 1932.

Ett större, vackrare och mer välljudande konserthus.

Kund: Örebro Konserthus / Örebroporten
Plats: Örebro, Sverige
Status: Färdigställt 2015
Area: 5 700 kvm
Bild: Peter Brinch

Taket i konsertsalen har höjts fem meter och nya sidoläktare ökar publikkapaciteten från 700 till 750 personer. En av utmaningarna var att ge konsertsalen en helgjuten och harmonisk gestaltning och samtidigt lösa alla tekniska krav och installationer som en modern konsertsal måste innehålla. Tillgänglighet för alla har också varit ett vägledande krav.

Konsertsalen har fått en ljus varmgrå ton på alla synliga ytor. En ton som lämpar sig för ljus- och bildspel och står sig vackert mot ek i golv och dörrar samt mot stolarnas röda tyg. Den av akustiska skäl krökta bakväggen har en krökt utsida som omfamnar kupolen. Spröjsarna i glaspartierna bildar en sirlig och finlemmad väv som ger huset karaktär.

quote
I efterhand är jag extra stolt över den nya uppglasade entréfasaden som signalerar fest och musik.
Sven Gunnarsson, ansvarig arkitekt

Visioner för Örebro konserthus

• Att skapa en rumsakustik av allra högsta kvali¬tet som kan matcha Svenska Kammar-orkesterns nivå.
• Att kunna förändra konsertsalens atmosfär och karaktär med omtumlande ljus- och bildspel.
• Att visa upp den spännande verksamheten i huset för förbipasserade och locka till besök.

Huset är nu en klassicistisk byggnad med två moderna glasade tillägg. De tre stora salarna – Wirénsalen, konsertsalen och entréhallen – tecknar ut sig mot omgivningen och välkomnar förbipasserande. Vid föreställningar kvällstid lyser och glittrar huset inbjudande mot staden.

Kontakt & team

Sven Gunnarson

Sven Gunnarson

Örebro

sven.gunnarson@white.se

+46 19 670 22 02

Oskar Widlund
Ulla Antonsson
Björn Bondesson
Helene Eriksson
Claes Eklund
Anna Barne
Torbjörn Eliasson
Solveig Sennerholm
English
Svenska