Orangeriet Café Bar

Orangeriet Café Bar

Orangeriet är stadens nya rådrum. En förlängning av stadshuset och en plats för inspiration, rekreation och information. Rummet är en träffpunkt där alla kan mötas – i en miljö präglad av återbruk.

Återbruk och hållbarhet

White vann uppdraget om orangeriets inredning med god erfarenhet från återbruk i tidigare projekt. Vi var även med i processen kring verksamheternas behov. Återbruk och hållbarhet var förutsättningar. Exakt 81 st möbler, framförallt stolar i orangeriet är återbrukade. Möbler som en gång köpts in av Borås stad men som inte längre används har klätts och lackats om.

Kund: Borås kommun
Plats: Borås
Status: Färdigställt 2015
Storlek/yta: 600 kvm
Foto: Jan Töve

En plats för samtal där alla kan delta. Orangeriet är en plats för diskussion om stadens utveckling och om en framtida hållbar utveckling för stadens invånare.

Här finns Röda rummets cafémöbler – ett café som låg i staden kulturhus som invigdes år 1975. Många älskade detta rum och när möblerna där byttes ut var det många som saknade dem. Karmstolar från Stadshuset och konferensstolar från Folkan. Dessa möbler har en mässingsskylt med text om sitt ursprung. I övrigt består inredningen av nya miljömärkta möbler. Stolar som är nya är svanenmärkta och textilier för omklädsel är av lokal design.

Ett flexibelt utställningssystem har husets struktur som inspirationskälla. I en kundtät dialog har vi lyckats skapa ett rum som känns nytt och inspirerande som uppfyller alla de krav för den dynamiska mötesplats det skall vara. Stadens nya vardagsrum har även café och restaurang. När man kommer dit skall man känna energi och att det är en oas där man är välkommen.

Kontakt & Team

Susanna von Eyben

Susanna von Eyben

Inredningsarkitekt

+46 721 58 31 20

Annie Leonsson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...