Nya Saftstationen i Ängelholm

Nya Saftstationen i Ängelholm

Nya Saftstationen är först ut i Ängelholms satsning på det nya stationsområdet. Det blir ett utropstecken i den nya stadsomvandligen och kvarterets platsanpassade struktur möjliggör en unik blandning av hyreslägenheter i olika storlekar. Närheten till resecentrum, Ängelholms stadskärna, det närliggande havet och skogarna är naturliga tillgångar för kvarteret som bidrar till en hållbar livsstil.

Historien inspirerar kvarterets utveckling

Nya Saftstationen ligger i ett gammalt industriområde som var platsen för ett sockerraffinaderi från slutet av 1800-talet fram till 1950-talet.

I det nya kvarteret finns 271 hyreslägenheter, 2 LSS-boenden, ett kvartersvärdskontor, fyra företagsverksamheter och en bokal (en kombinerad bostad och lokal för en mindre verksamhet) på bottenvåningen. Den nya blandningen stärker kvarterets dragningskraft och utgör ett tydligt startskott på den framväxande stadsdelen Stationsområdet i Ängelholm.  

Kund: Ängelholmshem/MTA
Plats: Ängelholm
Status: Etapp I Slakteriet färdigställt 2020, Etapp II Rökeriet färdigställt 2022
Yta: 29 000 kvm
Certifiering: Miljöbyggnad silver
Priser/utmärkelser: Sveriges Allmännytta, årets nyproduktion 2022, finalist
Foto: Studio E

Med en fot i historien och en i framtiden skapar vi ett kvarter som kombinerar klassiska och stilrena former med innovativa och konstnärliga uttryck.

Formgivningen av det nya kvarteret förhåller sig till en grundlig analys och gestaltningsprinciper:   

Arkitekturen är inspirerad av det gamla sockerraffinaderiet- uttryckt genom en stor variation i tegelmureri, byggnadshöjd och volym. Byggnaderna varierar mellan fem och åtta våningar och anpassar sig till omgivande gator och stråk.

De högre byggnadsvolymerna ligger mot de mer trafikerade gatorna och utför en skärm mot buller och snabba rörelser. I kvarterets sydvästra hörn står det högsta huset som pekar mot resecentrum och markerar Saftstationen som startskottet för det nya området.

De lägre volymerna är placerade i söder för att föra in solljuset i kvarteret. De sänker samtidigt skalan mot de stråk som främst är tänkta för fotgängare, cyklister och långsam trafik. Mot de mindre trafikerade stråken är entréerna till de genomgående trapphusen mer intima. Fasaderna bryts upp med öppningar, smitvägar och en portik.

Innergårdarna är avgränsade från de offentliga stråken genom höjdskillnader och strategisk placerade cykelförråd och andra mindre gårdsbyggnader.

Gestaltningen av de högre volymerna är relativt strikta och släta medan de lägre byggnaderna uppvisar en större detaljrikedom med gavlar, frontespiser med vindslägenheter och mönstermurning. Tegelfasaderna utformas varierat med olika kulörer och omsorgsfulla murningsdetaljer.

Mänskliga mellanrum

Att skapa attraktiva och inbjudande utrymmen för livet utanför hemmet har varit en stor del av projektet. Med en variation av lägenhetsstorlekar och bottenvåningar med företagsverksamhet av olika storlekar spelar det offentliga  rummet mellan byggnaderna en nyckelroll för områdets sociala hållbarhet. Det utgör en semi-privat zon och knutpunkt för formella och informella möten och en plats för gemensam odling och trädgårdsarbete i växthusen. De två LSS-boendena som ligger i bottenvåningen vid respektive bostadsgård har tillgång till delar av den gemensamma innergården med uteplatser i fina sollägen. Alla trapphus har utgång mot gården och de flesta har även genomgång mot gatan.  

Bottenvåningen utgörs delvis av lokaler som placeras mot Industrivägen och mot Nybrovägen.  Dessa får en tydlig annonsering ut mot de mer trafikerade gatorna och bidrar till att bildandet av ett stadsmässigt gaturum.  Lokalerna har möjlighet att anpassas för olika typer av verksamheter.  

En lokal är anpassad för kvartersvärdarna och är placerad centralt i kvarteret, i anslutning till både Nybrovägen och gränden genom kvarteret. Här finns även återvinningsstationen, som består av underjordiska avfallsbehållare.  Återvinningens placering utgör en informell mötesplats, samtidigt som kvartersvärdarna har extra uppsikt och blir tillgängliga för eventuella frågorGränden, eller Charkuterigatan som den heter, delar kvarteret i två mindre kvarter, Slakteriet och Rökeriet. Den öppnar upp för förbipasserade att röra sig naturlig genom området och utgör en smitväg för boende i Nya Saftstationen och även för andra i det omkringliggande området.

En tydlig prioritering av cyklar framför bil stödjer hållbart resande i vardagen för både boende och besökare. Detta genom en högre cykelparkeringsnorm där de flesta förvaras på gården under tak. 

Kvarteret ligger nära stationsområdet och förutsättningarna för att färdas kollektivt är optimala.  Inom kvarteret finns det inga egna parkeringsplatser för bilar.  Målet om en bilfri livsstil innebär en prioritering av cyklar och parkering för kvarterets bilpool som finns på den egna fastigheten.

Ängelholmshem och jag är väldigt stolta över att ha skapat ett boende för livets olika faser. Att här finns så många olika planlösningar i alla väderstrecken gör att det finns en lägenhet för allas olika behov.
FRIDA RAEBURN, KVARTERSVÄRD ÄNGELHOLMSHEM

Att flera redan har valt att byta planlösning när familjen antingen har växt eller krympt känns extra bra för oss. Att man trivs men kan anpassa sitt boende efter sin familjesituation. Att man kan vara soldyrkare och njuta hela sommaren av sin balkong eller om man är en hundägare som vill ha en balkong med mer skugga. Extra glad blir jag när den fina innergården används av både lekande barn och vuxna. Kubbspel, grillning och till och med kortspel i det gemensamma orangeriet. Att kunna erbjuda ett högkvalitativt och miljövänligt boende är viktigt för oss, säger Frida Raeburn.

Indragna balkonger - en plats mellan ute och inne där dagsljus silas in i lägenheterna.  Här sitter man skyddad från väder och vind under ruskiga dagar, men har möjlighet att öppna upp när vädret tillåter.  Det är en plats för odling och samvaro som finns i alla lägenheter, med små variationer. Den låga bröstningen gör att flödet av ljus in blir stort och förser lägenheterna med vackert dagsljus.

Variation och kvalité

Trygghet och flexibilitet beaktas genom varierande boendeformer och lägenhetstyper som stödjer möjligheten att hitta boende i kvarteret med hänsyn till bland annat olika familjekonstellationer och ekonomiska förutsättningar. Det finns lägenheter från mindre 2:or till större 4:or och etagelägenheter, vissa med separata kök och andra med öppna planlösningar. De allra flesta lägenheterna har en indragen inglasad balkong, en privat zon där gränsen mellan ute och inne suddas ut.

LSS-boenden har sina entréer mot Nybrovägen, vilket innebär enkel angöring för färdtjänst samt mot gården, för att koppla till utemiljön. Varje boende består av gemensamma delar, utrymmen för personal och sex enskilda lägenheter, vardera 2 rum och kök.

En lägenhet i kvarteret är utformad som en bokal, vilket utgör en möjlighet att kombinera en mindre verksamhet och en lägenhet. Begreppet Bokal innefattar alltså både boende och lokal och passar bra för exempelvis en revisor, arkitekt eller annan egenföretagare som vill arbeta hemifrån, men samtidigt vill kunna ta emot besökare. Bokalen är placerad på bottenvåning och har utöver sin vanliga entré genom trapphuset även en separat entré från gatan. Bokalen ger ett spännande inslag i stadsbilden och ger mångfalden ytterligare ett ansikte.

Kvarteret är först ut i Ängelholms nya stationsområde och ligger nära havet, skogen, centrum och är bara 5 minuters promenad från tåg- och busstationen.

Kontakt & Team

Vera Berggren

Vera Berggren

Arkitekt, Ställföreträdande kontorschef

+46 766 39 47 43

Göran Wihl

Arkitekt

Ellika Stare

Arkitekt

Malin Forsberg

Arkitekt

David Johansson

Byggnadsingenjör

Linda Sivertsson

Byggnadsingenjör

Michelle Bengtsson

Arkitekt

Karin Höök

Landskapsarkitekt

Stephanie Angeraini

Dagsljusspecialist

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...