Nya Regionens Hus

År 2019 firar Västra Götalandsregionen sin 20-årsdag i helt nya lokaler på bästa läge i centrala Göteborg. Regionens tydliga värderingar har präglat gestaltningen; Nya Regionens Hus är modernt, transparent och tillgängligt för alla.

Stadsomvandlingens mittpunkt

Nya Regionens Hus är först ut av de stora projekt som bildar Göteborgs nya citystadsdel mellan Centralstationen och Göta älv. Här däckas den tungt trafikerade Götaleden över för att skapa gångstråk och sammanhållna kvarter från centralen ner till Gullbergsvass. Västra Götalandsregionens nya högkvarter är mittpunkten i Göteborgs största stadsomvandling i modern tid. En omvandling som ger centrala staden ett helt nytt utseende och innehåll.

En modern och transparent byggnad som är tillgänglig för alla.

Kund: Västfastigheter
Plats: Göteborg
Status: Pågående. Förväntad inflytt 2019.
Area: 22,500 kvm (nybyggnad) + 500 kvm (ombyggnad)
Bild: White View

Gammalt möter nytt
Gestaltningen av Nya Regionens Hus krävde ödmjukhet; kontrasten mellan den gamla majestätiska stationsbyggnaden, i folkmun ”marängtårtan”, och det nya resliga höghuset används som ett verktyg i gestaltningen. Historiens vingslag ska kännas, ibland tydligt, andra gånger som lätta toner. De lägre husen är utformade som fond bakom det gamla stationshuset. Länkarna mellan det gamla stationshuset och det nya är projektets smycken, med hög materialitet och detaljbearbetning.

Glas för transparens
Glasfasader på de enkla volymerna bidrar med en hög finish utan en alltför lyxig framtoning. De generösa glaspartierna uttrycker transparens och öppnar upp mot husets inre verksamheter. Byggnaden blir arbetsplats för Västra Götalandsregionens administrativa personal i Göteborg, totalt cirka 1 300 medarbetare.

Uppmuntrar till samarbete
Den nya fastigheten främjar effektivitet i både arbetssätt, ekonomi och miljö. Resandet minskar, olika funktioner får tätare samband och nya arbetsformer kan utvecklas. Ett centralt mål med Nya Regionens Hus är också att stärka varumärket Västra Götalandsregionen, vars värderingar ska prägla det nya huset som ska göra intryck och vara modernt utan lyx. Byggnaden ska även bidra till att tänja ut centrala Göteborg mot öster i direkt anslutning till Centralstationen.

Contact & Team

Mattias Lind

Mattias Lind

Arkitekt

Göteborg

[email protected]

+46 31 60 86 51

Lars Zackrisson
Elin Adolfsson
Christian Wahlström
Carl Magnus Rosén
Susanna Elewi
Lena Osvalds
English
Svenska