Nya Regionens Hus

Nya Regionens Hus

Västra Götalandsregionen firade 2019 sin 20-årsdag i helt nya lokaler på bästa läge i centrala Göteborg. Regionens tydliga värderingar har präglat gestaltningen; Nya Regionens Hus är modernt, transparent och tillgängligt för alla.

Stadsomvandlingens mittpunkt

Nya Regionens Hus var först ut av de stora projekt som bildar Göteborgs nya citystadsdel mellan Centralstationen och Göta älv. Här däckas den tungt trafikerade Götaleden över för att skapa gångstråk och sammanhållna kvarter från centralen ner till Gullbergsvass. Västra Götalandsregionens nya högkvarter är mittpunkten i Göteborgs största stadsomvandling i modern tid. En omvandling som ger centrala staden ett helt nytt utseende och innehåll.

Kund: Västfastigheter
Plats: Göteborg
Status: Färdigställt 2019
Area: 22,500 kvm (nybyggnad) + 500 kvm (ombyggnad)
Bild: Åke E:son Lindman

En modern och transparent byggnad som är tillgänglig för alla.

Gammalt möter nytt

Gestaltningen av Nya Regionens Hus har gjorts med stor ödmjukhet; kontrasten mellan den gamla majestätiska stationsbyggnaden, i folkmun ”marängtårtan”, och det nya resliga höghuset används som ett verktyg i gestaltningen. Historiens vingslag ska kännas, ibland tydligt, andra gånger som lätta toner. De lägre husen är utformade som fond bakom det gamla stationshuset. Länkarna mellan det gamla stationshuset och det nya är projektets smycken, med hög materialitet och detaljbearbetning.

Glas för transparens

Glasfasader på de enkla volymerna bidrar med en hög finish utan en alltför lyxig framtoning. De generösa glaspartierna uttrycker transparens och öppnar upp mot husets inre verksamheter. Byggnaden är arbetsplats för Västra Götalandsregionens administrativa personal i Göteborg, totalt cirka 1 300 medarbetare.

Uppmuntrar till samarbete

Byggnaden främjar effektivitet i både arbetssätt, ekonomi och miljö. Resandet minskar, olika funktioner får tätare samband och nya arbetsformer kan utvecklas. Ett centralt mål med Nya Regionens Hus är att stärka varumärket Västra Götalandsregionen, vars värderingar ska prägla det nya huset som ska göra intryck och vara modernt utan lyx. Byggnaden bidrar också till att tänja ut centrala Göteborg mot öster i direkt anslutning till Centralstationen.

Kontakt & Team

Jacob Sahlqvist

Jacob Sahlqvist

Arkitekt, Kontorschef

+46 706 19 71 08

Mattias Lind

Ansvarig arkitekt

Elin Hultman

Christian Wahlström

Carl Magnus Rosén

Susanna Elewi

Jacob Nilsson

Lena Osvalds

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...