Ny skola och idrottshall, Halden

White skapar stor skol- och idrottsanläggning med mycket hjärta på liten yta i Halden. Projektet är dessutom utgångspunkten och startskottet för en modernisering och lyft av Haldens stadskärna.

Arkitektur som katalysator

White har, tillsammans med Dronninga Landskap och ÅF, fått förtroendet att arbeta vidare med projekteringen av en ny skola och idrottsanläggning i centrala Halden i Norge.

 

I Whites tolkningen av uppdraget är projektet mer än en skola och idrottsanläggning i traditionell mening. Det är utgångspunkten och startskottet för en modernisering och lyft av Haldens stadskärna. Anläggningens karaktär och utformning kommer att gynna möten människor mellan i olika åldersgrupper, och stimulera samverkan mellan skola och föreningsliv.

Byggnadens gestaltning och materialitet hämtar inspiration från regionala traditioner och den lokala sten- och träindustrin.

Kund: Halden Kommune
Plats: Os, Halden, Norge
Status: Färdigställs 2021/2022
Area: 15 000 kvadratmeter
Bild: White View

En av projektets utmaningar är en liten tomt i förhållande till projektets storlek och placering i en stadskärna med väg bredvid. Utgångspunkten i projektet har varit att skapa ett tydligt och effektivt samspel mellan byggnader och rum, mellan ute- och innemiljöer. Genom att anpassa form, transparens och byggnadshöjder till platsen, har kvalitativa utemiljöer som skolgårdar maximerats och kontakt mellan inomhus och utomhus främjats maximalt.

 

Anläggningen har medvetet vänts bort från den riksväg som går genom staden vilket skärmar av elever och besökare från trafiken och istället och man en fin utsikt mot stadens välkända landmärke, Fredrikstens fästning.

I byggnaden har vi medvetet arbetat med att vid sidan av traditionella funktioner skapa förutsättningar för nya pedagogiska och alternativa arbetssätt och informella möten mellan människor.

 

Miljömålen är högt ställda. Valet av massivträ i konstruktionen ger stor flexibilitet, reducerar energiförbrukningen och ger ett gott inomhusklimat. Andra viktiga parametrar är goda dagsljusförhållanden, hållbara materialval och en inkluderande gestaltning som bjuder in och välkomnar elever, personal och besökare.

 

Projektmålet är att uppnå BREEAM-klassificeringen Nor Very Good och hela projektet beräknas vara klart 2021.

Kontakt & team

Karin Björning-Engström

Karin Björning-Engström

Göteborg

karin.bjorning-engstrom@white.se

+46 31 60 86 46

Gina Bast Mossige
David Svahn
Daniel Asp
Martin Konieczny
English
Svenska