Ny skola, Kyrksten

Ny skola, Kyrksten

Mitt emellan Kyrksten och det nya bostadsområdet vid sjön Alkvettern ligger den blivande skolan som en naturlig mötesplats för alla som bor här. Oavsett om du kommer hit för att spendera dagen i skolan, för att delta i kvällens friskispass eller bara snabbt tittar förbi återbruksrummet efter nya fynd, så vill vi att du känner dig som hemma här. Tävlingsförslag.

Hållbarhet och tillhörighet

I Kyrksten har kommunen valt att gå mot strömmen. När trenden går mot att lägga ner byskolor och bussa barnen till stora skolor i centralorterna väljer man att göra precis tvärtom och satsa på en skola mitt i byn.

I en tävling om en ny förskola, skola och idrottshall för 150 barn tog vi fram ett förslag där skolan får rollen som ortens viktigaste nav för alla invånare. En mötesplats som genomsyras av hållbarhet och som alla kan känna stolthet över och tillhörighet till.

Kund: Storfors kommun
Plats: Kyrksten
Status: Arkitekturtävling
Storlek/yta: 2546 m² BTA
Kostnad: Budget 70 miljoner inkl. mark.

Vi vill med förslaget visa branschen att det är möjligt att bygga klimatneutralt redan idag – koldioxidutsläpp från tillverkning av material och energianvändning under drift och byggproduktion måste balanseras med energi och kollagring.

Den nya skolan bygger på hållbarhet som helhetsgrepp. Såväl ekologisk och ekonomisk som social hållbarhet. Gestaltningen bygger på en välkomnande entreplats, en omfamnande gård mot byggnadens livliga sida och där studiemiljöer vetter ut mot byggnadens lugna utsida. Entréplatsen, skolgården och byggnaden bubblar av liv under stora delar av dagen. Allt som sker här: möten, lärande, nya bekantskaper, träning, gråt och skratt, blir till erfarenheter att bära med sig hem och som ger ekon ut till samhället och sprider sig som ringar på vattnet.

Skolan och förskolan har fått tydliga volymer i fyra ”Lärstenar” samt ”Lyktan” och ”Berget” som alla sammanfogas med ”mellanrummen”. Mellanrummen förenar de olika elementen till en helhet – en cirkulär skola och skolgård som uppmuntrar till rörelse och lek.

Byggnadens form har utvecklats som en del av ett mycket energisnålt ventilationssystem, där luft förvärms eller förkyls i en underjordisk kulvert innan den släpps in i byggnaden.

Ekologisk hållbarhet

Det gröna taket fördröjer dagvatten, förbättrar skolgårdens ljudmiljö samt bidrar till biologisk mångfald. På marken föreslås stora ytor med genomsläppligt markmaterial vilket fördröjer dagvattnet. På skolgården finns en öppen dagvattenyta som blir en fin lekmiljö vid regniga dagar.

Byggnadens orientering är anpassad för att undvika direkt solinstrålning och övertemperaturer i rum. Orientering och form säkerställer också en skol- och förskolegård med tillgång till solljus och skugga över årstider och dygn. Skolgården integreras med den uppvuxna naturmiljön, skogen, både för att bidra till barnens utveckling av motorik men även i pedagogiskt syfte för att lära sig om resurser, fotosyntes och naturens processer.

Social hållbarhet

Skolans inomhusmiljö erbjuder utvecklande och varierande rum för lärande. På olika sätt uppmuntrar rummen till självständigt och samarbetsvänligt lärande.  Genom god uppsikt, flöden, materialval och ljud och ljusförhållanden förstärker förslaget tryggheten för eleverna.

Skolan har en placering och form som kopplar samman den befintliga och den planerade delen av Kyrksten och erbjuder alla Kyrkstensbor en samlingsplats för föreningsliv med mera.

Vårt förslag, hållbar nybyggnation som kan bidra till att Storfors fortsatt kan ligga i topp som skolkommun i Sverige.

Ekonomisk hållbarhet

I tävlingsskedet fanns en tydlig investeringsbudget från kommunen, så redan i förslagsskedet involverades Whites kalkylexpert och förslaget bearbetades för att hålla en budget om 70 miljoner. Driftkostnader är en viktig post för kommuners ekonomi, inte minst för mindre kommuner. Därför är skolans form, bearbetad för energioptimering och i förslaget valdes underhållsfria, robusta material med så liten klimatpåverkan som möjligt. Trots höga materialkrav har valen; trä, skiffer och ängstak en stark förankring till platsen. Förutom med äng beläggs taken med ca 1800 m² integrerade solceller, vilket motsvarar en solproduktion om ca 50 kWh/m² Atemp.

För en långsiktig ekonomi utformades skolan utvecklingsbar. Den smarta och rationella gestaltningen gör förslaget konstandseffektivt trots en unik och specifik form. Generella mått och byggdelar som upprepas gör att förskolan eller årskurser kan växa eller krympa efter behov. Ljusinsläppen möjliggör nya indelningar av befintliga rum med hjälp av små anpassningar. Delar av skolan kan nyttjas av allmänheten och kan enkelt skärmas av från övriga skolan för att fungera för de kringboendes aktiviteter utanför skoltid.

Kontakt & Team

Klara Frosterud

Klara Frosterud

Arkitekt

+46 705 82 26 07

Kristina Philipson

Handläggande arkitekt

Rafel Crespo Solana

Arkitekt

Gry Arvidsson

Landskapsarkitekt

Elin Sandström

Hållbarhetsspecialist

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...