Norrköpings resecentrum

Norrköpings resecentrum

I Norrköping har det gamla stationsområdet byggts om till ett modernt resecentrum. Områdets läge invid den flera kilometer långa esplanaden, Norra promenaden, och den gamla Carl Johansparken har givit projektet speciella förutsättningar.

Prisbelönt resecentrum tar form

Sambandet stationshus – park är återupprättat och gaturummet har restaurerats med 248 nya träd som delar upp det långa resecentrum i olika stadsrum.

Projektets kärna har varit att skapa tydlighet i en komplicerad trafiksituation. Nya infarter skiljer bil- och busstrafik. Samtidigt skapas en bilfri plats framför stationshuset.

Kund: Norrköpings kommun, Banverket, Jernhuset och AB ÖstgötaTrafiken
Plats: Norrköping
Status: Färdigställt 2002
Projektets start/slut: 2001-2002
Priser/utmärkelser: Sienapriset 2002
Foto: Natasja Jovic

Inom området förbinds de olika trafikslagen av ett rätlinjigt gångstråk som löper som en röd tråd genom hela Resecentrum med Stationsplan som den nya centrala platsen. Torgytorna är utförda av smågatsten med stråk av granithällar och ledlinjer av räfflade hällar. Materialen i möbler, murar och markutrustning är huvudsakligen granit och strål.

Förslaget visar en tydlig arkitektonisk förankring i staden. /…/ Utformningen av möbleringen är konsekvent genomförd med välstuderad och gedigen markdetaljering. Organisationen av olika funktioner som cykelparkering och korttidsparkering är förnämligt lösta.
Ur juryn motivering för Sienapriset 2002

Kontakt & Team

Martin Ehn Hillberg

Martin Ehn Hillberg

Landskapsarkitekt, Kontorschef

+46 705 50 60 93

Mattias Nordström

ansvarig landskapsarkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...