Nobelberget – Kvarter 1

Nobelberget – Kvarter 1

På Nobelberget i Sickla växer en helt ny stadsdel fram. I områdets norra del ligger det allra första bostadskvarteret. Tre bostadshus med totalt 68 lägenheter och lokaler i gatuplan bildar tillsammans med de två äldre tegelbyggnaderna en trivsam stadsmiljö där både nya tillägg och platsens industrihistoria blir synlig.

Tre bostadshus med olika karaktär

Efter att White tillsammans med Atrium Ljungberg hade tagit fram detaljplanen för hela stadsdelen fick vi uppdraget att rita det första bostadskvarteret. De tre bostadshusen utmärks av den relativt lågmälda skalan och har placerats för att interagera med Nobelbergets topografi på ett sätt som gör att byggnaderna blir en naturlig del av platsen. Det skapar en variation i höjd som anpassas mot kvarterets olika sidor, med en lågmäld skala mot park och stråk, och en något högre, mer stadsmässig, ut mot Sickla Industriväg.

I lokalerna på gatuplan har nu de första hyresgästerna flyttat in, något som skapar goda förutsättningar för ett levande stråk.

Kund: Atrium Ljungberg
Status: Färdigställt 2020
Foto: Anders Bobert
Film: Diggin Larry

Längs Sickla Industriväg ligger den något högre byggnaden och bildar fronten mot Sickla köpkvarter och den kommande tunnelbanestationen.

Det första trapphuset, som är åtta våningar med indragen översta våning har en ljusgrå matrisgjuten betongelementfasad. Matrisen består av ett konkavt vågmönster och har runt varje enskilt element en ram som hanterar skarvarna mellan de olika elementen. Sockelvåningen på detta trapphus har ett staplat tegel i ljus kulör som följer med in på gården genom den portik som leder besökare och boende i nivå direkt in på den trevliga gården.

Det andra trapphuset är något lägre och har en mörk tegelefasad med breda ljusa fogar. Sockelvåningen markeras med korgmurning, i övrigt är fasaden murad med vilt förband. Det mörka teglet samspelar med den mörka tegelfasaden tvärs över gatan.

Väl inne på Nobelstråket ligger den röda tegelbyggnaden. Byggnaden samtalar med Formalinfabriken och speglar Nobelbergets historia som industriområde genom sin flirt med den lite stramare industriarkitekturen från 1900-talets mitt.

Längst ner mot Nobelbergsparken ligger områdets pärla. En kvadratisk byggnad i ett ljust, vackert sandfärgat tegel murat i vilt förband, med en indragen översta våning i värmebehandlad stående träpanel.  Mot parken är byggnaden fyra våningar men mot gården endast tre, vilket gör att gården får tillgång till mycket himmelsljus. Indragna balkonger markerar byggnadens hörn. Träet och teglet binds samman av ett ramverk i trä som kan läsas samman med tegelfasadens detaljering.

Den gemensamma innergården har tagits fram i nära samarbete med Urbio landskapsarkitekter. Här har målet varit att maximera grönytor för umgänge och lek, samtidigt som byggnadernas gestaltning tydligt återkommer i murarna på gården som även de tar upp tegeltemat.

Kvarter 1 är ett resultat av en gemensam vision och ett mycket nära samarbete med alla inblandade aktörer genom hela processen. Med de boendes bästa för ögonen har vi verkligen lyckats skapa början på en helt ny stadsdel där människor kan leva och växa. Kvarter 1 både sätter sin prägel på och är en fortsättning på områdets unika karaktär.
Anna Öhlin, ansvarig arkitekt

Lägenheter utformade efter behov, inte yteffektivtet

Samtliga lägenheter i de tre bostadshusen karaktäriseras av genomtänkta planlösningar, där siktlinjer och rundgång och andra boendekvaliteter fått prägla planlayouten. Lägenheterna spänner från fem rum och kök till ett rum och kök. Ett par unika lägenheter har även tillskapats i de indragna översta våningarna.

En stadsdel med förutsättningar för ett hållbart liv

Nobelberget ligger väl placerat nära både lugn natur och livlig stad. Närheten till Sickla köpkvarter och den kommande kollektivtrafiknoden i Sickla, inte minst den nya tunnelbanelinjen, bäddar för att platsen ska bli en hållbar stadsmiljö att leva i. I ett tidigt skede bjöds framtida invånare in att vara med och forma stadsdelen i samverkansprocesser. Genom dessa har projektet informerats om önskemål kring exempelvis vilka typer av verksamheter som efterfrågades och vilka saker de boende skulle kunna tänka sig att dela med sina grannar. I formalinfabriken finns idag ett ett så kallat community kitchen där grannar och deras vänner kan samlas och umgås över måltider.

Projektet har genomförts med största möjliga hänsyn till hållbarhet och bostadsdelen uppnår nivå silver i Swedens Green Building Councils certifieringssystem.

Kontakt & Team

Kristin Sjögren

Kristin Sjögren

Arkitekt

+46 721 73 30 79

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...