Messingen, Väsby Nya Gymnasium

Messingen, Väsby Nya Gymnasium

Messingen är inte bara en skola. Det är ett multifunktionellt hus med utrymme för varje behov. Mitt i centrum har ett kreativt kunskapscenter vuxit fram med Nya Väsby Gymnasium i centrum.

Ett hus som sjuder av liv – dygnet runt

Väsby Nya Gymnasium är en av flera skolor och verksamheter i Messingen. Här ryms även ett byggymnasium, kommunal musikskola, bibliotek och väntsal för pendlare. Multilokaler för idrott, kultur och konferens samt café och restaurang får huset att sjuda av liv från tidig morgon till sen kväll. Samspelet mellan utbildning och föreningsliv skapar en spännande mötesplats i hjärtat av Upplands Väsby. En plats som genom tradition, förnyelse, inspiration och utveckling markerar starten för framtidens småstad.

Området vid stationen har sedan 1900-talets början varit Väsbys viktigaste plats. När industrin flyttade började platsen förfalla, vilket sammanföll med behovet av att förnya gymnasieskolan och hitta bättre lokaler för bibliotek och musikskola. Med den nya byggnaden har kvarteret Messingen blivit motor för Upplands Väsbys utveckling, och stationsområdet har än en gång blivit den viktigaste platsen både för de som bor i Upplands Väsby och dess besökare.

Kund: Upplands Väsby kommun / Peab
Plats: Upplands Väsby
Status: Färdigställd 2011
Area: 15 800 kvm
Priser: Samhällsbyggarpriset, 2012
Foto: Åke E:son Lindman, Thomas Zaar

Messingen är en viktig del i tranformationen av Upplands Väsby till framtidens småstad.

Vända trender

Att erbjuda Mälardalens mest attraktiva gymnasium var visionen när White fick i uppdrag att utreda ett nytt gymnasiealternativ för Upplands Väsby. Utmaningen man hade framför sig var ett vikande elevunderlag och brist på verksamhetsanpassade lokaler. När Vilunda gymnasium sedan skulle renoveras upptäcktes stora byggtekniska skador, samtidigt som tillströmningen av elever fortsatte att minska. White övertygade politikerna om fördelarna med att bygga nytt och hållbart. Samtidigt som vi fokuserade på hållbarhetsfrågor ställdes frågan om vad som gör en skola attraktiv? En etnografisk studie genomfördes, där elever och personal från flera skolor intervjuades kring hur den byggda miljön ska bidra till attraktionskraften. Svaret blev att en satsa på en öppen byggnad med ett tydligt ansikte utåt och plats för sociala aktiviteter. Eleverna önskade en trygg och öppen mötesplats där man syns och känner sig sedd.

Efter studieresor, workshops och strategiska diskussioner framträdde en bild där gymnasieskolan tog formen och rollen av ett kreativt kunskapscentrum i Upplands Väsby.
Klara Frosterud, ansvarig arkitekt

Samhällsbyggande i samverkan

Två gymnasieskolor; Väsby Nya Gymnasium och Peabskolan integreras med den kommunala musikskolan, kommunbiblioteket, lokaler för idrott med multifunktion för samlingar, evenemang och föreställningar samt en gemensam entré, café och restaurang för att även kunna serva en framtida expansion.

Fasaden har en industrikaraktär som för tankarna till platsens historia. Den utvändiga gestaltningen består av perforerade plåtar med varierande transparens som löser upp den enkla kubiska formen. Cortenlamellerna utgör utvändig solavskärmning, ger kulör samt en kontrast till de glasade delarna av huset.

White fick i uppdrag att ta fram detaljplan för hela kv Messingen samt göra utformningen av den yttre miljön och även rita den kombinerade skolgården och stadsdelsparken.

Varierade lärandemiljöer

Byggnaden har ett rikt inre landskap med varierade miljöer som stimulerar till lärande, aktiviter och idéer. För att understödja olika pedagogiska former finns teamlokaler som delas av både elever och lärare. Miniaulor, grupprum, öppna lärandemiljöer och vanliga klassrum ger utrymme för nya arbetssätt och gör att var och en kan välja den lärstil som passar bäst.

Hållbarhet i fokus

Höga hållbarhetsmål sattes upp tidigt i projektet. Byggnaden är under certifiering och kommer att klassas enligt Miljöbyggnad. Det innebär att byggnaden har hög byggnadsstandard avseende ett flertal faktorer som påverkar dess brukare ur hälso- och trivselsynpunkt. Det betyder också att byggnaden har utformats på ett sådant sätt att det sparar miljön ur energi- och kemikalieperspektiv. Byggnaden har försetts med sedumtak.

Kontakt & Team

Klara Frosterud

Klara Frosterud

Arkitekt

+46 705 82 26 07

Hans Forsmark

Frida Munktell

Hans Swensson

Raimo Joss

Anders Olausson

Per Wikfeldt

Martin Ceder

Yara Hormazábal Cortés

Anders Wiil

Karin Höök

Sofia Eskilsdotter

Sofia Palmer

Elise Juusela-Norberg

Maja Abrahamson

Karolina Nyström

Erik Eriksson

Björn Norén

Leif Johansson

Margaretha Nilsson

Petter Lindencrona

Lovisa Kihlborg

Jan Wijkmark

Rosmari Johansson

Magdalena Franciskovic

Marie Oldfeldt

Viktoria Walldin

Kaveh Vaez

Niklas Singstedt

Katharina Björlin Wiklund

Robert Niziolek

Anders Thalberg

Martin Edfelt

Kajsa Paulsson

Mats Wåhlin

Kåre Lundberg

Anders Danielsson

Anna Ulrichs

Martin Öhman

Jonas Nilsson

Amelie Rydqvist

Björn Rubin

Marie Hult

Frida Nordström

Pelle Beckman

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...