Messingen, Väsby Nya Gymnasium

Messingen är inte bara en skola. Det är ett multifunktionellt hus med utrymme för varje behov. Mitt i centrum har ett kreativt kunskapscenter vuxit fram med Nya Väsby Gymnasium i centrum

Ett hus som sjuder av liv - dygnet runt.

Väsby Nya Gymnasium är en av flera skolor och verksamheter i Messingen. Här ryms även ett byggymnasium, kommunal musikskola, bibliotek och väntsal för pendlare. Multilokaler för idrott, kultur och konferens samt café och restaurang får huset att sjuda av liv från tidig morgon till sen kväll. Samspelet mellan utbildning och föreningsliv skapar en spännande mötesplats i hjärtat av Upplands Väsby. En plats som genom tradition, förnyelse, inspiration och utveckling markerar starten för framtidens småstad.

 

Området vid stationen har sedan 1900-talets början varit Väsbys viktigaste plats. När industrin flyttade började platsen förfalla, vilket sammanföll med behovet av att förnya gymnasieskolan och hitta bättre lokaler för bibliotek och musikskola. Med den nya byggnaden har kvarteret Messingen blivit motor för Upplands Väsbys utveckling, och stationsområdet har än en gång blivit den viktigaste platsen både för de som bor i Upplands Väsby och dess besökare.

Messingen är en viktig del i tranformationen av Upplands Väsby till framtidens småstad.

Kund: Upplands Väsby kommun / Peab
Plats: Upplands Väsby
Status: Färdigställd 2011
Area: 15 800 kvm
Priser: Samhällsbyggarpriset, 2012
Foto: Åke E:son Lindman, Thomas Zaar

Vända trender

Att erbjuda Mälardalens mest attraktiva gymnasium var visionen när White fick i uppdrag att utreda ett nytt gymnasiealternativ för Upplands Väsby. Utmaningen man hade framför sig var ett vikande elevunderlag och brist på verksamhetsanpassade lokaler. När Vilunda gymnasium sedan skulle renoveras upptäcktes stora byggtekniska skador, samtidigt som tillströmningen av elever fortsatte att minska. White övertygade politikerna om fördelarna med att bygga nytt och hållbart. Samtidigt som vi fokuserade på hållbarhetsfrågor ställdes frågan om vad som gör en skola attraktiv? En etnografisk studie genomfördes, där elever och personal från flera skolor intervjuades kring hur den byggda miljön ska bidra till attraktionskraften. Svaret blev att en satsa på en öppen byggnad med ett tydligt ansikte utåt och plats för sociala aktiviteter. Eleverna önskade en trygg och öppen mötesplats där man syns och känner sig sedd.

quote
Efter studieresor, workshops och strategiska diskussioner framträdde en bild där gymnasieskolan tog formen och rollen av ett kreativt kunskapscentrum i Upplands Väsby.
Klara Frosterud, Project Architect

Samhällsbyggande i samverkan

Två gymnasieskolor; Väsby Nya Gymnasium och Peabskolan integreras med den kommunala musikskolan, kommunbiblioteket, lokaler för idrott med multifunktion för samlingar, evenemang och föreställningar samt en gemensam entré, café och restaurang för att även kunna serva en framtida expansion.

 

Fasaden har en industrikaraktär som för tankarna till platsens historia. Den utvändiga gestaltningen består av perforerade plåtar med varierande transparens som löser upp den enkla kubiska formen. Cortenlamellerna utgör utvändig solavskärmning, ger kulör samt en kontrast till de glasade delarna av huset.

White fick i uppdrag att ta fram detaljplan för hela kv Messingen samt göra utformningen av den yttre miljön och även rita den kombinerade skolgården och stadsdelsparken.

Varierade lärmiljöer
Byggnaden har ett rikt inre landskap med varierade miljöer som stimulerar till lärande, aktiviter och idéer. För att understödja olika pedagogiska former finns teamlokaler som delas av både elever och lärare. Miniaulor, grupprum, öppna lärandemiljöer och vanliga klassrum ger utrymme för nya arbetssätt och gör att var och en kan välja den lärstil som passar bäst.

Hållbarhet i fokus
Höga hållbarhetsmål sattes upp tidigt i projektet. Byggnaden är under certifiering och kommer att klassas enligt Miljöbyggnad. Det innebär att byggnaden har hög byggnadsstandard avseende ett flertal faktorer som påverkar dess brukare ur hälso- och trivselsynpunkt. Det betyder också att byggnaden har utformats på ett sådant sätt att det sparar miljön ur energi- och kemikalieperspektiv. Byggnaden har försetts med sedumtak.

Kontakt & team

Hans Forsmark

Hans Forsmark

Stockholm

hans.forsmark@white.se

+46 8 402 25 28

Klara Frosterud
Frida Munktell
Hans Swensson
Raimo Joss
Anders Olausson
Per Wikfeldt
Martin Ceder
Yara Hormazábal Cortés
Anders Wiil
Karin Höök
Sofia Eskilsdotter
Sofia Palmer
Elise Juusela-Norberg
Maja Abrahamson
Karolina Nyström
Erik Eriksson
Björn Norén
Leif Johansson
Margaretha Nilsson
Petter Lindencrona
Lovisa Kihlborg
Jan Wijkmark
Rosmari Johansson
Magdalena Franciskovic
Marie Oldfeldt
Viktoria Walldin
Kaveh Vaez
Niklas Singstedt
Katharina Björlin Wiklund
Robert Niziolek
Anders Thalberg
Martin Edfelt
Kajsa Paulsson
Mats Wåhlin
Kåre Lundberg
Anders Danielsson
Anna Ulrichs
Martin Öhman
Jonas Nilsson
Amelie Rydqvist
Björn Rubin
Marie Hult
Frida Nordström
Pelle Beckman
English
Svenska