Mälardalens högskola

Mälardalens högskola

Miljöfokus från parallella uppdrag fram till slutbesiktning. Det präglade projektet när White ritade och designade Mälardalens högskolas nya huvudbyggnad och bibliotek – helt enligt ursprungsplanen om ett samlat campus med tre uterum i serie. Resultatet blev Sveriges första miljöcertifierade högskola.

Aktivt miljöarbete

På uppdrag av Fastighets AB Vreten ritade White Mälardalens högskolas nya huvudbyggnad och bibliotek – mot två gator och med gröna ytor, fördröjningsdammar och trädplanteringar emellan.

White var miljöledare i projektet där ett aktivt miljöarbete pågick från start till mål. I lösningen ingår ekologisk isolering, limträstomme, dagvattendam, miljöbedömda och lågemitterande färger och vitvaror i energiklass A.

Kund: Fastighets AB Vreten
Plats: Västerås
Status: Färdigställt 2002
Foto: Åke E:son Lindman

Huvudbyggnaden harmonierar med befintlig byggnad och nya bibliotekshallen, och har olikfärgade fasadsidor. Här ligger högskolans nya huvudentré.

En glasad gång i två plan länkar samman huvudbyggnad med biblioteket, som även det består av två sammanlänkade byggnader. En putsad trevåningsbyggnad i anslutning till bibliotekshallen rymmer arbetsrum, grupprum och lärosalar.

Ljus och rymd i den öppna trevånings bibliotekshallen där aktiviteten exponeras mot campus - dag som natt. I varje bjälklagsnivå finns solskyddslameller av trä.

Bibliotekshallen är öppen och glasad i tre våningar, vilket ger ljus och rymd invändigt och visar verksamheten utåt. Den präglas av sin träkänsla, med trägolv invändigt och vertikala, tunna och 3,6 m djupa limträskivor vinkelräta mot glasfasaden. Interiöra material och färger är naturliga och blonda och kompletteras med strategiskt placerade ytor i starka färger.

Eftersom högskolans verksamhet är föränderlig över tiden är lösningen flexibel med genomtänkta installationssystem och stomsystem samt flyttbara mellanväggar. Högskolan har infört ett miljöledningssystem och är certifierade enligt ISO 14001.

Kontakt & Team

Åke Johansson

Stefan Lundin

Gustav Jarlöv

Ingemar Börjesson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...