Ljuslab

Ljuslab

Tusen lyktor, tillverkade av tusen barn, lyser upp ett vintermörkt Rymdtorget i stadsdelen Bergsjön i norra Göteborg. Den 400 meter långa ljusslingan är resultatet av en serie konstnärligt utforskande workshops med fokus på barns deltagande i stadsrummet.

Nyskapande samarbete över gränser

Ljuslab visar hur nya angreppssätt och design kan bidra till lärande och förflyttning mot en mer hållbar stad. Med nya mötesformer och dialog över gränser, fungerar Ljuslab som en samverkansplattform för grupper som behöver stärkas demokratiskt. På samma gång blir det även en manifestation för kraften i det gemensamma skapandet, och möjligheten att påverka sin närmiljö.

Kund: SDF Östra Göteborg tillsammans med Göteborg stad kulturförvaltningen
Plats: Bergsjön, Göteborg
Status: Genomfört 2014-2017
Utmärkelser: Göteborgs Energis miljöpris
Bild: Christina Vildinge, Thomas Johansson, Mathias Strömer

Ljuset förvandlar platsen och visar på skönheten i att påverka närmiljön tillsammans.

Tusen barn – tusen lyktor

Hösten 2016 byggde samarbetsparterna GöteborgsOperan, Riksutställningar och White ett mobilt lärande rum för utforskande av ljusfenomen på Rymdtorget i Bergsjön. I samverkan med SDF Östra Göteborg, Kulturförvaltningen och Konstepidemin arrangerades 100 workshoptillfällen och lika många praktiska verkstadsarbeten för tusen skolbarn från östra Göteborg. Skolbarnen, i åldrarna 6-9 år, deltog i en dramatiserad interaktiv upptäcktsresa i det mobila lärande rummet och tillverkade varsin lykta i en verkstad med konstnärer.

Ljus är ett sätt att utforska ny kunskap och vinna förståelse, men också ett sätt att mötas, se varandra, sig själv och vår värld, och framför allt ha roligt!
Christina Vildinge, strategisk designer på White och projektledare för Ljuslab

Barnens lyktor installerades till en ljusgata mellan GöteborgsLokalers och Familjebostäders fastigheter på Rymdtorget.

Ljus och social hållbarhet

En av skolorna var den lokala introduktionsskolan, där flyktingbarn och nyligen anlända familjer etablerar sina första förbindelser och bosätter sig i samhället. Ljus verkar förenande, samtidigt som det lärande rummet inte är beroende av språkkunskaper. Varje barn fick efter besöket med sig en inbjudan till sina föräldrar om öppet hus, där de själva kunde agera som guider i labbet. Arrangemanget blev mycket välbesökt och lockade många familjer människor som annars inte skulle ha träffats.

Ljuslab har belönats med Göteborg Energis miljöpris, och fick Göteborgs Stads Kulturstöd Interkulturellt stöd 2016.

Kontakt & Team

Kajsa Sperling

Andreas Milsta

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...