Lilla Blecktorns­parken

Lilla Blecktorns­parken

I hjärtat av Södermalm ligger Lilla Blecktornsparken, en stadsdelspark från 40- talet som nu rustats upp och på nytt blivit en välbesökt plats med stora ytor för lek, rörelse och vila. Att tillvarata de kulturhistoriska värdena och förvalta den tidstypiska Stockholmsstilen har varit en självklar utgångspunkt i det omfattande upprustningsarbetet.

Lugna och aktiva platser

Lilla Blecktornsparken utformades på 30 och 40-talet i den så kallade Stockholmsstilen och var i stort behov av upprustning. Samtidigt som platsens kulturhistoriska värden skulle förvaltas och förfinas skulle parken utvecklas som en inbjudande stadsdelspark med attraktiva målpunkter för olika åldrar med fokus på aktivitet och samling.

Kund: Stockholms stad,
Södermalms Stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret
Plats: Stockholm
Status: Färdigställt 2017
Foto: Mats Håkanson

En stor parkyta har frigjorts och använts för att skapa lugna och aktiva platser.

Frigjord yta för nya aktiva och lugna mötesplatser

En stor del av parken upptogs av en gammal minigolfbana. Genom att ta bort den frigjordes stora ytor för nya mötesplatser, vilket förändrade hela parkens rumslighet. För att tillgodose människors olika behov tillskapade vi nya platser både för lek och rörelse samt avkoppling.

I parkens östra delar skapade vi generösa trädäck i bra solläge nära den populära restaurangen Bleck. I anslutning finns ytor för bland annat boulespel, pingis och schack.

Den befintliga plaskdammen har kompletterats med vattenlek och dusch för de allra minsta barnen. I nära anslutning finns det nya utegymmet för den som vill träna, medan de nya bollplanerna bjuder in till spontanidrott som fotboll och tennis.

Växtgestaltningen i form av nya artrika planteringar av träd och andra växter bidrar till ökad biologisk mångfald samtidigt som den tillskapar vistelseytor för besökare som bara vill ta det lugnt och passar väl med parkens övergripande karaktär.

En självklar mötesplats på Södermalm

Lek, entréer, gångvägar och damm har anpassats för att göra Lilla Blecktornsparken till en stadsdelspark som är attraktiv och tillgänglig för alla. Blandningen av funktioner innebär att parken nu används flitigt från tidig morgon till sen kväll av ung som gammal.

Behovet av gemensamma mötesplatser i Stockholms innerstad är stort. Genom att rusta upp Lilla Blecktornsparken och tillskapa nya typer av vistelseplatser för både rörelse och stilla avkoppling har Södermalm fått en mer mångsidig, tillgänglig och lummig mötesplats.
Anna Bernmark, ansvarig landskapsarkitekt

Kontakt & Team

Anna Bernmark

Anna Bernmark

Landskapsarkitekt

+46 721 58 32 54

Anna Bernmark

Ansvarig landskapsarkitekt

Daniel Groop

Erik Miron

Josefin Norén Almén

Camilla Kappel

Sofia Hydén

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...