Levantis Gallery, Medelshavs­museet

Levantis Gallery, Medelshavs­museet

White har gestaltat Medelhavsmuseets Cypernutställning som visar ca 1500 arkeologiska fynd från stenåldern till romersk kejsartid. Utställningens centrum utgörs av den fantastiska kultplatsen Ajia Irini.

På 1930-talet reste svenska arkeologer till Cypern för att göra utgrävningar. Kontrakt skrevs mellan länderna om att allt som hittades skulle delas i två delar. Arkeologerna fann Ajia Irini, en antik kultplats med tusentals terrakottafigurer grupperade kring en helig sten.

White fick uppdraget att gestalta en scenografi i Medelhavsmuseets centralhall, ett vackert nyklassicistiskt rum med fina stenarbeten och vacker dekor i gröna nyanser. Gestaltningen utgår från förhållandet mellan Ajia Irinis terrakottafigurer och den heliga stenen.

Kund: Statens museer för världskultur/Medelhavsmuseet
Plats: Stockholm
Storlek/yta: 600 kvm
Status: Färdigställt 2009
Foto: Johan Fowelin

Målet att skapa känslan av en helig plats och återge något av den kraft som dåtidens människor kände i kontakten med sin kultplats. Detta återspeglas i både scenografins dimensioner och dess karaktärsfulla form och färgval.

Ajia Irini är en fantastisk samling om än halv. För att återskapa den ursprungliga upplevelsen av fyndet valde White att gruppera terrakottafigurerna vid en spegel. Då kan betraktaren se dubbelt så många figurer som står i rummet och illusionen av hela fyndet återskapas. Stenen fälldes in till hälften i spegeln så att betraktaren inte ska uppleva två stenar.

Leventis Gallery är det tredje och sista uppdraget i en förnyelse av Medelhavsmuseet. I det första formgav White entré och butik och i det andra gestaltade vi en nyskapande utställning tillsammans med museets restaurang.

Kontakt & Team

Ulf Linder

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...