Lekparken Apelsinen i Solberga

Lekparken Apelsinen i Solberga

Lekparken Apelsinen i Solberga, Älvsjö var sliten och behövde rustas upp. Älvsjöborna fick genom medborgardialog komma med önskemål och förslag på hur parken skulle förbättras. Resultatet blev en park med tydligare identitet som fungerar som en samlingsplats i området för olika åldrar och tillfällen. Och självklart fick parken en apelsin, i form av en stor lekskulptur som lyser på kvällen och natten.

En välkomnande och trygg plats

Lekparken fyller en viktig funktion som mötesplats i lokalområdet. Att skapa en mer tillgänglig plats för människor i alla åldrar – såväl unga som gamla – var en utgångspunkt när lekparken Apelsinen skulle omgestaltas på uppdrag av Älvsjö stadsdelförvaltning och Trafikkontoret.

För att stärka platsens identitet har entréerna markerats, så att alla känner sig mer välkomna och att det blir mer tydligt var lekparken börjar och slutar. Den redan fina rumssekvensen har förstärkts, bland annat genom att de sociala ytorna och lekytorna kopplats ihop tydligare, exempelvis genom en ny grillplats och nya sittplatser, bänkar och bord i hela lekparken. Hela lekplatsen ramas in i av grönska i form av buskar och träd, som hållits låga så att alla kan känna sig trygga. Belysningen har förbättrats.

Kund: Älvsjö stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret
Plats: Solberga i Älvsjö, Stockholm
Area: ca 5500 kvadratmeter
Färdigställt: Sommaren 2019
Foto: Mats Håkanson

Från namnet Apelsinen kom idén med stora apelsinfärgade lekbubblor som lyser på kvällstid och att använda den orangea färgen genomgående på ett sätt som ger platsen en tydlig särprägel och identitet.

Lek- och aktivitetsytor för alla åldrar

Lekparken Apelsinen ska uppmuntra till sociala möten, lek och aktivitet för alla åldrar. För de allra minsta har nya småbarnsgungor, en ny sandlåda, nya lekhus, balanslek och djurskulpturer tillkommit.

De lite äldre barnen har fått tillgång till en ny utmanande hinderbana, en ny klätterlek och ny naturlek med stockar och stubbar i anslutning till den nya grönskan. Asfalten har målats med en orange lekslinga. De gamla klätterställningarna har rustats upp och kompletterats med snurr- och balansleksutrustning.

“Apelsinen” lyser i mörkret och går att klättra på. I bakgrunden syns den nya hinderbarnan och klätterleken.

Med lekparken Apelsinen har vi utgått från platsens befintliga kvaliteter och konstruktioner och tillfört många nya möjligheter till sociala möten och lek med utgångspunkt i lokala önskemål. Vi har velat binda ihop parkens olika beståndsdelar till en ny, sammanhängande helhet med en tydlig identitet. Vi hoppas att Apelsinen kommer att vara en självklar mötesplats i området under en lång tid framöver.
Anna Bernmark, ansvarig landskapsarkitekt

Fotbollsplanen har rustas upp och fått ett nytt staket, bättre belysning och konstgräs. I anslutning till planen finns gott om nya sittplatser, nya pingisbord och en ny basketkorg.

Överallt i parken finns nya sittplatser som kopplar ihop de sociala ytorna med lek- och aktivitetsytorna.

För de som hellre vill luta sig tillbaka i solen och bara ta det lugnt har solstolar, hängmattor och grillplats placerats i kanten av gräsmattan, som också uppmuntrar till umgänge och spontanaktiviteter. Utöver de gamla klätterställningarna som rustats upp har även den tidigare trappade träkonstruktionen behållits och kompletterats med en ny beläggning som fungerar som ett scengolv.

Kontakt & Team

Anna Bernmark

Anna Bernmark

Landskapsarkitekt

+46 721 58 32 54

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...