Kvarteret Dockan

Kvarteret Dockan

Svanenmärkta bostadshus, gott om gemensamma ytor och fokus på innovativa energilösningar. I ett av Göteborgs nyaste och grönaste bostadsområden är det lätt att leva hållbart. Välkommen till kvarteret Dockan!

Hållbart i stadens nya mittpunkt

Kvarteret Dockan i Göteborg har en fot på historisk industrimark och den andra i framtiden tack vare grannen Lindholmen Science Park. Här huserar några av landets mest kreativa företag, och området fylls snabbt av nya restauranger, butiker, gym och andra viktiga komponenter för ett bekvämt stadsliv.

På tomten mellan Götaverkens gamla maskinhallar i tegel ligger det nya kvarteret – fyra bostadshus grupperade runt en upphöjd gård som öppnar upp sig ut mot en park i sydost. I det ena trevåningshuset finns en förskola som vätter mot en inspirerande och trygg utemiljö med sandlådor, klätterställningar och odlingslådor.

Kund: Skanska Nya Hem
Status: Inflytt hösten 2018
Hållbarhet: Svanenmärkt
Foto: Kalle Sanner

Med en fot på historisk industrimark och den andra i framtiden skapas förutsättningar för ett bekvämt och hållbart stadsliv.

Klassisk arkitektur med samtida uttryck

Arkitektoniskt präglas husen av klassisk form i kombination med innovativa material, jordnära färgval och ett varierat helhetsintryck. Höjderna på de fyra Svanenmärkta husen varierar från tre till 16 våningar, varav det högsta erbjuder utsikt över älven och in mot stadens centrum. Några av de större lägenheterna har utsikt i tre väderstreck.

Fria siktlinjer och tydliga rumssamband är utmärkande för varje bostad. Extra generösa fönster och balkonger gör att varje kvadratmeter känns lite större.
Åsa Askergren, ansvarig arkitekt

Husens karaktär utmärks av avskalad enkelhet och rena linjer. En bärande gestaltningsidé är att varje huskropp ska uppfattas som ett massivt stycke. Det slutna intrycket balanseras genom en lekfullhet i fasadplåtens mönster liksom balkongernas utförande. Den asymmetriska placeringen bidrar till ett livfullt helhetsintryck och ger samtidigt varje lägenhet en känsla av luft och rymd.

Lätt att leva hållbart

Hus, gemensamma ytor och kommunikationer präglas av omsorg om miljö och hållbarhet. Energiförbrukningen hålls låg genom flera innovativa lösningar för bland annat fasadbeklädnad, återvinning och tillvaratagande av solenergi. Hela 93% av fasadplåten utgörs av återvunnet material vilket innebär en rejäl resursbesparing jämfört med att använda nyproducerad aluminium.

I kvarteret finns gott om laddstolpar för elbilar samt generösa utrymmen för cykelförvaring. Färjan till Stenpiren tar fyra minuter, elbussar går direkt utanför dörren och snart kommer en linbana att transportera invånarna över älven.

Kontakt & Team

Stina Hillinge

Hanna Modin

Susanna von Eyben

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...