Kungsbacka Torg

Kungsbacka Torg har sett det mesta. Under lång tid en parkeringsplats med lite utrymme för liv och rörelse. Långt innan dess platsen för en kyrka. Nu har torget återskapats till mötesplats för stadens invånare. Med historien ständigt närvarande.

Spår av historien

Torgets utformning respekterar historien men med moderna inslag. Ett rutmönster likt en matta markerar torgytan för att skapa en samhörighet med omgivande fastigheter och respektera formen av den gamla rutnätsstaden.

 

Rutmönstret skapar flexibilitet så att torget kan användas på många olika sätt. Beläggningen i granit varieras så att stråk utmed gator och fasader markeras.

Välanvänt torg där historiens anda knyts ihop med dagens liv och rörelse.

Kund: Kungsbacka kommun
Plats: Kungsbacka
Status: Färdigställt 2012
Area: 7 500 kvm
Kostnad: 22 miljoner
Foto: Per Kårehed

Torget återtar rollen som en plats för möten. Vid den befintliga kyrkan skapas en naturlig scen där arrangemang kan hållas samtidigt som Norra Torggatan stängs av för biltrafik och ger plats för uteserveringar. Den gamla kyrkoruinen markeras genom en avvikande markbeläggning till torgets rutmönster. Moderna, enkla sittbänkar placeras tätt likt en skulptur som inspireras av de gamla kyrkbänkarna.

 

I kontrast till torgets hårda yta täcks den södra delen av en körsbärslund där trädens kronor hjälper till att skapa ett torg som växlar med årstiderna. White står också bakom torgets två paviljonger samt torgets ljussättning.

Kontakt & team

Paula Mackenzie

Paula Mackenzie

Ställföreträdande gruppchef

Landskapsarkitekt

Stockholm

[email protected]

+46 8 587 121 08

Ulla Antonsson
Sam Keshavarz
Mikaela Åström Forsgren
English
Svenska