Kulturhuset Najaden

Kulturhuset Najaden

På industriområdet i stadsdelen Söder intill Nissan har Hallandspostens gamla tryckeri transformerats till det 5 000 kvadratmeter stora kulturhuset Najaden. Med sin konsertsal i nationell standard, Halmstads kulturskola, moderna repetitions- och produktionslokaler och en flexibel lounge-/lobbyscen bildar det ett nytt centrum i det halländska kulturlivet.

Kreativ karaktär

Den ursprungliga industribyggnadens specifika karaktär och form har utnyttjats på ett kreativt sätt. Så har funktioner där det finns lite behov av dagsljus som danssalar och omklädningsrum placerats i mitten av byggnaden, samtidigt som lektionsrummen och kontoren är placerade i fasad. Korridoren runtom den mörka kärnan knyter samman alla funktioner, vidgar sig ibland och öppnas upp mot fasad för att skapa härliga ljusa platser att hänga vid för ungdomarna.

Kund: ByggSjögren
Plats: Halmstad
Status: Färdigställt 2018
Foto: Stephan Bozic

Här kan amatörer, professionella, utövare, deltagare och publik mötas.

Bakom en av de tre karakteristika bågarna av det Kulturmärkta huset huserar nu Halmstads nya konsertsal, med plats för 460 personer. Genom att tänka kreativt och hållbart har man lyckats bevara kulturhistoriska värden och samtidigt skapa lokaler som uppfyller alla de krav som ställs på dess nya funktion som kulturskola och konsertsal. Återbruk har varit viktigt både i avseendet kring byggnaden som helhet och i inredningen med återbrukade möbler.

I Najaden får det gamla tryckeriet en ny funktion i ett väl fungerande och sammanhållet kulturhus som blåser nytt liv i hela stadsdelen, även utanför husets väggar: tillgängligheten ökar med tätare turer i och med flytten av en busshållplats.
Lars Nilsson, arkitekt

Här kan amatörer, professionella, utövare, deltagare och publik mötas. Kulturhuset Najaden med sina genomtänkta, hållbara och ändamålsenliga uttryck är nu det självklara valet för mellanstora evenemang i Halmstads kulturliv.

Hösten 2018 öppnas dörrarna till Kulturhuset Najaden i Halmstad. Ett tätt samarbete mellan kommunen, White och ByggSjögren har varit avgörande för framgångarna där bland annat akustikern Jan-Inge Gustafsson anlitats för att konsertsalen ska hålla högsta kvalitet.

Kontakt & Team

Jimmie Ahlgren

Jimmie Ahlgren

Projektledare, Marknadschef / CMO

+46 703 83 24 15

Lars Nilsson

Ansvarig arkitekt

Lotta Sundell

Arkitekt

Michelle Bengtsson

Arkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...