Korsvägen

Korsvägen

Korsvägen ska bli Göteborgs bästa bytespunkt! I samband med Västlänkens nya station får platsen en ny lösning för alla trafikslag, där fotgängaren står i fokus.

Samlat grepp om Korsvägen

Alla som bor i eller besöker Göteborg passerar Korsvägen någon gång. Mitt i Evenemangsstråket knyter platsen ihop alla kommunikationer till Svenska Mässan, Liseberg, Världskulturmuseet, Ullevi och Skandinavium. I och med Västlänken tar vi ett samlat grepp om det offentliga rummet kring Korsvägen genom ett fördjupat gestaltningsprogram.

Kund: Stadsbyggnadskontoret, Göteborg
Plats: Göteborg
Status: Färdigställt 2018
Area: 20 000 kvm
Bild: White View

Korsvägen ska bli en självklar mötesplats, kanske Göteborgs mest integrerade. En öppen plats, öppen för världen

Fotgängare i fokus

En av de stora utmaningarna har varit att hitta en lösning där alla trafikslag kan samsas, och som sätter fotgängaren i fokus. På skisspappret uppstod tydliga riktningar för framtidens flöden, och däremellan öar av stillhet. I huvudstråken tar man sig fram snabbt, enkelt och effektivt i vardagens puls. I de gröna öarna stannar man upp och trappar ner.

För oss är det viktigt att visa på möjligheterna att skapa en sammanhållen, välkomnande plats som inte bara bygger på standardlösningar.
Niels de Bruin, ansvarig landskapsarkitekt

Under molnen på Korsvägen finns platser att hänga på medan allt runt omkring är i ett ständigt flöde. På Göteborgs bästa bytespunkt finns värme, vatten och laddningsstationer. Förbipasserande kan uppleva Korsvägen i vimlet av människor eller stanna upp och förundras över de växlande utställningarna som har förvandlat den stora, grå trafikapparaten till en hållbar, grönskande stadsmiljö.

Västlänken

Västlänken är en 8 km dubbelspårig järnväg som till största delen ska förläggas under jord med stationer i de centrala delarna av Göteborg. De nya underjordiska stationerna kommer att byggas vid Göteborgs central, Haga Kyrkoplan och vid Korsvägen.

Kontakt & Team

Louise Didriksson

Louise Didriksson

Landskapsarkitekt, Utvecklingsansvarig

+46 721 58 30 55

Louise Didriksson

Uppdragsledare

Anna Eklund

Handläggande landskapsarkitekt

Alexander Henriksson

Medverkande landskapsarkitekt

Torbjörn Eliasson

Ljusdesign

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...