Koloni­området, Årstafältet

Koloni­området, Årstafältet

Sedan år 2003 har Årstafältet haft ett koloniområde – ett myllrande, grönskande rutnät av odlingslotter mellan smala gångar, kantat av generösa häckar och blommande körsbärsträd. I samband med att stadsdelen Årstafältet nu byggs ut har koloniområdet flyttats. Vårt uppdrag har varit att återskapa och utforma koloniområdet på dess nya plats i hjärtat av Årstafältet, med ambitionen att göra det mer tillgängligt.

Ny plats för upplevelser och biologisk mångfald

Kolonilottsområdet var redan innan byggena på Årstafältet startade en etablerad och uppskattad del av parken. I arbetet med den övergripande gestaltningen av hela Årstafältet har koloniområdet fått en ny placering mellan det öppna fältet och det nya planerade skogsområdet utmed Huddingevägen. Flytten av koloniområdet blev en symbolisk start på det långsiktiga arbetet med omdaningen av Årstafältet.

Sedan den nya anläggningen stod klar 2018 har flitiga privatodlare drivit upp både blommor, buskar och grönsaker. Var och en av de närmare hundra lotterna har sin personliga prägel. Tillsammans skapar de en enorm upplevelserikedom och biologisk mångfald av arter.

Kund: Exploateringskontoret, Stockholms stad
Plats: Årsta, Stockholm
Status: Hela den nya stadsdelen Årstafältet beräknas vara färdigställd 2030
Area: 30 000 kvm
Foto: Thomas Zaar

För att göra området mer tillgängligt för både lottägare och besökare skapades hela 20 entréer in till koloniområdet.

För att rama in denna rika variation valde vi generösa lummiga måbärshäckar och körsbärsträd i rader. Ett enkelt trästaket i koloniföreningens egen mintgröna signaturfärg skiljer allmänna grusgångar från privata lotter.

För att göra området mer tillgängligt för både lottägare och besökare skapades hela 20 entréer in till koloniområdet. Dessa annonseras av höga stolpar som även talar om vilka lotter som kan nås från respektive entré. De nya gångvägarna av stenmjöl ger parkens besökare möjlighet att röra sig genom den täta, gröna miljön. På flera ställen öppnas den täta rutnässtrukturen i öppna gläntor, offentliga platser där allmänheten bjuds in att slå sig ned vid nya bänkar och bord och betrakta den grönskande oasen, känna blomdofterna, och höra binas surr.

En bred mittaxel kantad av körsbärsträd binder samman föreningens gemensamma samlingsplats och det kommande föreningshuset i den ena änden med den framtida Skogens körsbärslund i den andra.

Koloniområdet kommer så småningom att skärmas och skyddas av den skogsklädda bullervall som planeras utmed Huddingevägen. Skogen kommer att ge koloniområdet ett skyddat läge både visuellt och ljudmässigt. Då får det sin färdiga karaktär som en tät, grön oas för odlare och allmänhet.

Kontakt & Team

Angelica Bierfeldt Liptak

Angelica Bierfeldt Liptak

Landskapsarkitekt

+46 707 74 29 12

Mattias Nordström

Lisa Rönnols

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...