Kista Science Tower

Kista Science Tower

Kista Science Tower är resultatet av en arkitekttävling med uppdraget att skapa en symbolbyggnad som speglar den högteknologiska utvecklingen i Kista, norr om Stockholm. Vi skapade ett landmärke synligt på långt håll – en tornbyggnad utan baksidor utformad som en prisma eller en kristall.

Kista Science Tower består av sex triangulära byggnader varav den högsta mäter 160 meter, har 32 våningar och är ett av Nordens högsta kontorshus.

Övriga hushöjder varierar från lägst sju till elva våningar. Varje våningsplan rymmer ca 700 kvm kontorsyta och kontorshusen binds samman med spänger i innergårdar. Sammanlagt ryms över 41 000 kvm kontor i kvarteret.

Kund: NCC Fastigheter AB
Plats: Stockholm
Storlek/yta: 41 000 kvm BTA
Status: Färdigställt 2003
Foto: Åke E:son Lindman

En tornbyggnad utan baksidor utformad som en prisma eller en kristall.

Glastornet har fasader som består av transparent, ofärgat glas. Mot norr används enkelglasfasad och mot övriga väderstreck är fasaderna utromade som dubbelglasfasad med en mellanliggande 70 cm bred ventilerad luftspalt.

I entréplanet – gallerian – samlas service som repection, konferenslokaler, restauranger, lokaler för motion och friskvård, butiker, bank mm.

Totalt inrymmer Kista Science Tower över 2500 arbetsplatser.

Kontakt & Team

Karin Leckström

Karin Leckström

Byggnadsingenjör, Kvalitetsledare

+46 702 78 65 00

Monica von Schmalensee

Ansvarig arkitekt

Per-Mats Nilsson

Karin Leckström

Dirk Noack

Jens Hansson

Patrik Buchinger

Georg Lindholm

Anders E Johansson

Jan O Larsson

Åke Wilén

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...